In het verlengde van het Vitality Living Lab project is dit jaar vanuit ACES Europe en Kinetic Analysis in samenwerking met EPSI een aanvraag gedaan en gehonoreerd in het EU Erasmus programma. De Vital City Challenge is een project dat steden tools biedt om beweging te stimuleren. Ook test de Vitale City Challenge innovatieve, data gestuurde benaderingen om zo burgers te betrekken bij sport en beweging in de stad. Kinetic Analysis b.v. werkt als lead partner in dit Erasmus+ project samen met partners uit 5 landen, waaronder InnoSportlab Sport & Beweeg.

Fysieke inactiviteit is de vierde risicofactor voor globale sterfte en is de oorzaak van 3,2 miljoen sterftegevallen ieder jaar wereldwijd. In Europa zorgt fysieke inactiviteit voor 1 miljoen sterfgevallen per jaar. Dit komt overeen met ongeveer 10% van het totaal aantal sterftegevallen per jaar in Europa. Daarom moet er een oplossing komen om fysieke inactiviteit te verminderen. “Er zijn enorm veel initiatieven, maar dit wordt de Europese Standaard” aldus initiatiefnemers Hugo Alonso (Vicepresident ACES Europe) en Maarten Gijssel (CEO, Kinetic Analysis B.V.)

Het beleid voor fysieke activiteit moet worden aangepakt op stadsniveau. Dit omdat steden steeds belangrijker worden in Europa en in de steden bevinden zich veel communities die betrokken kunnen worden bij de Challenge. 72% van de Europese bevolking woont in stedelijke omgevingen en in de toekomst zal dit percentage alleen maar toenemen, daarom is het een slim idee om te starten met het aanpakken van fysieke inactiviteit op stadsniveau/gemeenteniveau.

De doelstellingen van het project zijn:

  • Lichamelijke inactiviteit aanpakken door burgers te betrekken bij sport en bewegen m.b.v. innovatieve benaderingen.
  • Steden ondersteunen bij het ontwerpen of herzien van hun sport en bewegen strategieën
  • Het ontwikkelen van kennis en bewijslast van data-driven sportbeleid door middel van een wetenschappelijke evaluatie- en herzieningsproces
  • Het opschalen van lokale initiatieven door samen te werken met een bredere gemeenschap van andere steden, regio’s op nationaal en Europees niveau.

Een van de tools in dit project is de ‘Vital Cities Challenge’. Deze Challenge moet ervoor zorgen dat bewoners van de stad een gezondere leefstijl zullen gaan aannemen door meer inzicht in te krijgen, hierover te leren, maar vooral door plezier te hebben. Ook zullen er in onze partner steden online en offline evenementen worden georganiseerd. In Sofia zullen binnenkort een groot fiets- en hardloopevenement plaatsvinden.

Om de Vital Cities Challenge te ondersteunen zal de Vital Community App worden gerealiseerd. Deze app wordt gebruikt om de onlinewereld en de offline communities samen te brengen. De app faciliteert beweging door middel van exergaming en meet gezondheidsuitkomsten van de gebruikers. De inzichten die een gebruiker krijgt in zijn eigen gezondheidsdata is tevens uitgangspunt voor gepersonaliseerd advies en koppeling naar activiteiten aanbieders in de regio. Sofia (Bulgarije), Trnava (Slowakije) Emmen (Nederland) en Fuenlabrada (Spanje) zijn al aangesloten bij het VCC-project. Zij hebben een aantal behoeften voor de app opgesteld:

  • Het analyseren van o.a. wandelen, hardlopen, fietsen, trappen beklimmen.
  • Sportbeoefening promoten
  • Onderzoek naar de gezondheidseffecten van sportbeoefening
  • Ze willen graag weten hoeveel burgers betrokken zijn bij dagelijkse fysieke activiteiten
  • Een deel van het project analytisch benaderen om het sportbeleid van de stad te verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis
  • Meerdere typen burgers betrekken om een actieve leefstijl te ontwikkelen en deze te integreren in een onderwijs curriculum. Zodat een duurzame oplossing kan worden gecreëerd om bij verschillende doelgroepen een gezonde leefstijl te promoten.

Ten slotte zal de sociale impact van bovenstaande worden geëvalueerd, waarbij we vooral willen weten of fysieke activiteit is toegenomen bij de gebruikers van de app. Het doel is om de fysieke activiteit van de gebruikers met 20% omhoog te brengen.

↓