De Europese economie ligt stil: de sporteconomie, waaronder diensten, handel, toerisme en productie is diep geraakt. Dit terwijl sport heel belangrijk is voor de economische groei en zorgt voor 3,5% van Europese werkgelegenheid. Het belang van de sportsector om de populatie lichamelijk en geestelijk gezond te houden is nu groter dan ooit tevoren. Daarom zijn er meer digitale oplossingen en diensten op afstand nodig om mensen die thuis wonen en werken blijvend gezond te houden en daarin optimaal te ondersteunen. Maar ook zijn er nieuwe ideeën en oplossingen nodig om de bedrijven in de sportsector in staat te stellen hun activiteiten door te laten gaan en zo sport en vitaliteit onder de populatie te blijven stimuleren.

We moeten onze innovatie- en ondernemerskracht benutten om juist nu te werken aan nieuwe sportbusiness kansen. Bedrijven en sportclubs moeten creatief zijn en nieuwe business ideeën ontwikkelen. Niet allen om zich aan te passen aan de huidige situatie, maar ook om zich permanent aan te passen aan de nieuwe samenleving.

Een van de acties om dit te realiseren is het organiseren van:

‘New sport business in post corona economy. What will the future look like and how to prepare for?

Een online webinar op 19 mei van 13.00-15.00 uur.

Het webinar wordt georganiseerd door een netwerk van 10 vooraanstaande sport (innovatie) clusters, verenigd in EPSI. De clusters, waaronder Cluster Sports & Technology, werken al samen in projecten als Inno4Sport, SmartSports4GoodLife en/of zijn lid van EPSI en ClusSport

Noteer de datum vast in je agenda, meer informatie volgt. Het wordt een interactieve online meeting waarin we samen kijken naar wat cluster partners in de EU al doen om te reageren op corona en de situatie daarna. Ook bespreken we de behoeftes en uitdagingen van en voor bedrijven, oplossingen en ideeën die er al zijn en kijken we naar mogelijke vervolgacties.

Bekijk hier het programma en meld je aan voor het webinar!

↓