Van 25 maart t/m 28 maart komen er experts op het gebied van sport en vitaliteit samen in Valencia om het te hebben over de sport en vitaliteit ecosystemen van de regio’s die deelnemen aan het project Inno4Sports. Sports & Technology is een van de deelnemers aan het project.

Deelnemers aan het project komen uit Spanje, Nederland, Finland, Hongarije, Polen en België. Allen werken aan innovatie op het gebied van sport en vitaliteit en de mogelijkheden om hiermee sociaaleconomische impact te genereren. De eerste 3 dagen staat het Inno4Sports project centraal en de laatste dag wordt er afgesloten met een ClusSport meeting.

In het Inno4Sports project worden ervaringen uitgewisseld tussen Europese regio’s met verschillende niveaus van ontwikkelingen en ervaringen in sport. Dit met het doel om regionale ontwikkelingsprogramma’s te verbeteren zodat het innovatiepotentieel in sport beter benut wordt. Het project is gebaseerd op samenwerking in de quadrupel helix van innovatie waar overheid, kennisinstituten, bedrijven en fieldlabs samenwerken.

ClusSport is een samenwerkingsverband met het doel om concretere interregionale samenwerkingen en co-investeringsprojecten te implementeren. ClusSport is verdeeld in 3 thema’s: Smart Sport Wearables, Smart Sport omgeving, Gezonde actieve leefstijl.​

↓