De afgelopen periode zijn de eerste 12 centra voor sportinnovatie Certified Partner geworden van Sportinnovator. De innovatiecentra vormen een belangrijk onderdeel van het netwerk van Sportinnovator.

Onafhankelijk adviesbureau RevelX heeft de centra beoordeeld aan de hand van een toetsingskader, de centra zijn daarmee Certified Partner van Sportinnovator geworden. Daarmee wordt bedoeld dat de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd zijn. De centra werken onderling met elkaar samen op het gebied van innovatie-ontwikkeling, en ze fungeren als aanjagers van innovatie op het gebied van sport & bewegen in Nederland en daarbuiten. De certificaten werden uitgereikt door Topteam leden Maurits Hendriks en Harry van Dorenmalen.

Uit ons cluster zijn de volgende centra zijn Certified Partner van Sportinnovator: InnoSportLab Sport & Beweeg, Centrum voor interactief bewegen, InnoSportLab de Tongelreep en InnoSportLab ’s Hertogenbosch,
Meer weten? Klik hier. 
↓