Wil van Pinxteren is gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en heeft de portefeuille Vrije Tijd, Cultuur en Sport, Bestuur en Veiligheid. Om hem kennis te laten maken met (de partners van) het Cluster Sports & Technology kreeg hij woensdag 2 december jl een digitale rondleiding langs de velden. We hebben hem een beter beeld gegeven van de uitdagingen die er op het gebied van vitaliteit liggen, maar ook hoe innovatie bij kan dragen aan het verkleinen van deze uitdagingen.

De rondleiders hebben hem meegenomen in ons innovatie ecosysteem, de elementen van de innovatiecyclus en de impact daarvan. Aan de hand van presentaties van de bedrijven Ato Gear en CityLegends werd aangegeven hoe het ecosysteem bijdraagt aan economische impact. Steven Vos bracht een inspirerend verhaal over het belang van data in de innovatie-aanpak en ook de SportFieldLabs (Tongelreep, Urban Sports) werden gepresenteerd. InnoSportLab Sport & Beweeg vertelde over de resultaten in het domein vitaliteit in de publieke ruimte en het FITT-partnership (Fontys, Imec, TNO en TU/e) vertelde over hun ambities op het gebied van vitaliteit op de werkplek. Er werd afgesloten met ‘the next step’: de ontwikkeling van de innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit. De gedeputeerde was erg enthousiast over de rondleiding: “Het was een zeer waardevol werkbezoek. Dankzij de rondleidingen heb ik me een goed beeld kunnen vormen van wat er allemaal speelt op dit vlak. Het lijkt me goed om Gedeputeerde Staten in het eerste kwartaal van 2021 verder bij te praten over de ontwikkelingen binnen sport, technologie en innovatie”. Wordt vervolgd!

↓