Afgelopen week heeft de Europese Raad het belang van innovatie voor sport en vitaliteit nog een keer onderstreept. Innovatie is belangrijk, juist in de sportsector. De economische groei die Europa de afgelopen decennia heeft gekend is voor twee derde te danken aan innovatie. Innovatie in sport kan bijdragen tot een grotere deelname van burgers aan sport en lichaamsbeweging en op die manier tot een afname in chronische ziekten, maar het vormt ook een instrument om de integriteit van de sport te beschermen. Daarnaast biedt sportinnovatie een bijdrage aan het bereiken van andere algemene politieke prioriteiten van de EU en biedt het kansen op de arbeidsmarkt.

De Europese Raad roept de lidstaten, regio’s en andere partijen op om onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven en -projecten op het gebied van sportinnovatie te bevorderen en te ondersteunen, kennis op te bouwen en te verspreiden, en instrumenten ter beschikking te stellen ten behoeve van een betere beleidsvorming en benchmarking van sportinnovatie. Daarnaast erkent de Raad dat sportinnovatie holistisch en sector-overschrijdend aangepakt moet worden, met een nauwe samenwerking tussen publieke en private organisaties als een sterk fundament. Het moet op die manier bijdragen aan duurzame ontwikkeling en socio-economische uitdagingen binnen de EU, bijvoorbeeld aan de transitie van gezondheidszorg naar zorg voor gezondheid.

Deze oproep is volledig in lijn met de missie, acties en activiteiten van ons Cluster en daarom ook een oproep voor ons om te blijven werken aan innovaties, de ontwikkeling van nieuwe innovatie projecten en daarmee de impact voor de maatschappelijke uitdagingen te realiseren.  Wilt u meer weten over de mogelijkheden om projecten te ontwikkelen en/of over funding kansen, neem dan contact met ons op via info@sportsandtechnology.com.

Lees hier alles: https://www.consilium.europa.eu/media/49705/st08770-en21.pdf

Publicatiedatum: 26-5-2021

↓