[soliloquy id="87"]

Nieuws

(Foto: DashTag)

Het Toekomstige Speelveld voor Slimmer Sporten

Hightech innovaties op sportgebied hebben steeds meer impact op de prestaties én beleving van sporters. Technologische ontwikkelingen winnen terrein in de wereld van sport en bewegen, dankzij de mogelijkheden die voortkomen uit het bedrijfsleven. Ook in de Brainport regio werken bedrijven aan het toekomstige speelveld voor slimmer sporten.

 

Meetup DashTag

Wie aan sporten denkt, heeft al snel de associatie met voetbal. Tijdens een meetup van de Eindhovense startup DashTag, met sprekers van PSV en de KNVB, blijkt dat in die discipline nog veel technologische winst te behalen is. Laura Jonker, manager Research & Intelligence van de KNVB, legt dan ook een open uitnodiging aan hightech bedrijven op tafel en benadrukt dat ze van harte welkom zijn om op de KNVB campus in Zeist innovaties (door) te ontwikkelen, met name met betrekking tot het meten en analyseren van data. Een goed voorbeeld is de wearable sensor van DashTag, die in combinatie met een chatbot de prestaties van individuele teamsporters meet, analyseert én communiceert. Bovendien, zo vertelt Dirk van den Berg, een van de oprichters van DashTag, verhoogt die datakennis ook het plezier en de betrokkenheid van de spelers: “Onze doelgroep, voetballers in de leeftijd van 13-24 jaar, is zeer actief met smartphones. Maar er is vooralsnog geen koppeling tussen de data op het veld en wat daarbuiten gebeurt. Pas na de training pakken ze hun sociale, digitale leven weer op. Daarom sluit ons product heel goed aan op hun belevingswereld: het is innovatief, snel en on demand.”

Innovatiecommissie PSV

Hoewel DashTag zich richt op de individuele amateur teamsporter, ging vorig jaar ook een samenwerking met PSV van start. Volgens Ruud van Elk, sportwetenschapper bij de Eindhovense topsportclub, is de meerwaarde van de Dash dat het een ’toegankelijke technologie is voor een brede groep spelers’. “Uiteindelijk willen we de sensor in gaan zetten bij onze jongste jeugd, het Fundament.” Uit zijn presentatie tijdens de DashTag meetup blijkt dat PSV een uitgebreid arsenaal aan dataverwerking in huis heeft. “We passen veel verschillende methodes toe om data te verzamelen, maar alles wordt via één kanaal geanalyseerd. Daarbij werken we ook samen met verschillende universiteiten en hogescholen.” Binnen de club is de innovatiecommissie continu bezig met het onderzoeken van nieuwe technologische mogelijkheden voor de voetballerij. “Maar de toegevoegde waarde van een nieuwe techniek of trainingsmethode is binnen onze sport veel lastiger aantoonbaar dan in sommige andere sporten. Dat een zwemmer dankzij een nieuw pak sneller zwemt, is duidelijk meetbaar. De verbeterde prestaties binnen een voetbalteam kunnen met heel veel verschillende aspecten te maken hebben. De heilige graal is voor ons wel het zeer precies meten van de balpositie in het veld en het optimaal bepalen van belasting en belastbaarheid per speler.”

Cluster Sport & Technology

Volgens Rene Wijlens, cluster manager Sports & Technology – vanuit de Brainport regio de verbindende schakel tussen de clusterpartners sport(fieldlabs), bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (Q-helix) – is het goed dat events zoals de meetup van DashTag plaatsvinden. “Binnen ons cluster zijn ontmoetingen tussen verschillende partijen die zich met sportinnovatie bezighouden, heel belangrijk. We hebben dan ook veel aandacht voor het initiëren van verbindingen tussen topbedrijven, enthousiaste en vernieuwende startups, ontwerpers, sportorganisaties, kennisinstellingen en (semi)overheden. Zulke verbindingen moeten dan weer tot nieuwe stappen binnen sportinnovatie leiden.” Sports & Technology organiseert voor en met de clusterpartners en andere geïnteresseerden regelmatig events, zoals eind januari nog een themabijeenkomst over slimme toepassingen van sensoren in sport en vitaliteit bij het hightech researchinstituut Holst in samenwerking met diverse MKB bedrijven en BOM. “Daarbij ging het vooral over de juiste koppeling tussen de huidige technologische mogelijkheden waarmee verschillende bedrijven, veelal mkb’ers, zich bezighouden en de behoeftes in de markt.”

Vitaliteit

Overigens staat het woord vitaliteit centraal binnen het cluster Sports & Technology, aldus Wijlens: “De focus ligt bij ons en onze clusterpartners kort gezegd op drie doelen: sportief rendement (het beste uit jezelf halen; medailles), economisch rendement (succesvolle bedrijven) en maatschappelijk rendement (meer mensen in beweging krijgen). Eerstgenoemde is natuurlijk mooi, maar daar ligt niet de grootste markt voor sportinnovatie. Dus om dat tweede doel te bereiken, is juist meer algemene participatie op sportgebied nodig. Bovendien is vitaliteit van wezenlijk belang voor de gezondheid van mensen. Het verschil tussen onze aanpak en die vanuit de zorgsector zit ‘m erin dat we niet denken vanuit de curatie, maar vanuit de preventie en daarbij vooral de funfactor uitlichten.” Om sportparticipatie én ondernemerschap te stimuleren, zijn in Brabant negen SportFieldLabs in het leven geroepen. Deze laboratoria in de praktijk, dicht bij de sporters en de sportomgeving, bieden mogelijkheden voor het bedenken, ontwikkelen en testen van nieuwe producten en diensten.

Nooit stil

“Het cluster vertegenwoordigt een uitgebreid netwerk van meer dan honderd (mkb) bedrijven, waarmee we innovatieprojecten opstarten en uitvoeren. Ook helpen we ze aan de juiste verbindingen om van hun idee een succesvol bedrijf te maken. Binnen het cluster wordt ook nauw samengewerkt met universiteiten en hogescholen, zoals de TU/e en Fontys Hogescholen, door bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken of projecten op te starten of studenten en PhD’s te plaatsen bij de SportFieldlabs en deelnemende bedrijven. En de overheid speelt een bijzondere rol”, zegt Wijlens. “Die heeft natuurlijk een belang bij onze doelen. Enerzijds denken en doen overheden actief mee binnen ons cluster, anderzijds zorgen ze voor de nodige financiering. Want geld is ook belangrijk. We willen van kennis en kunde naar kassa. Kortom; we zitten nooit stil. We zijn zelf ook altijd in beweging.”

Houd de agenda van het cluster Sports & Technology in de gaten voor meer op innovatie gerichte events.

Bron: website Brainport.

↓