Rijksbreed is afgesproken dat iedereen die dat kan, moet bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft ondertekend in Parijs. Als doelstelling is nu opgenomen dat alle gebouwen in het maatschappelijk vastgoed voor 2020 nog eens 2,5 PetaJoule aan energie moeten besparen en in 2040 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Dit geldt dus ook voor het sportvastgoed in Nederland (vaak grotendeels eigendom van gemeenten).

Nederland telt ruim 24.000 sportaccommodaties, zoals voetbalclubs, tennisclubs, zwembaden, sporthallen, etc. Sportaccommodaties zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de gebouwde omgeving.

De sportsector kent sinds 2016 een subsidieregeling die het treffen van energiebesparende maatregelen en de opwekking van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert door het gebruik van conventionele maatregelen (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds). Hiermee is het enthousiasme in de sportsector onder verenigingen gegroeid om actie op dit vlak te ondernemen. Met conventionele maatregelen komt men aardig in de richting maar is energieneutraliteit in 2040 nog ver weg.

Starthubs is daarom op zoek naar startups met vooruitstrevende en innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden die gaan bijdragen aan energieneutrale sportaccommodaties. De beste ideeën stellen we in staat om de volgende fase van de innovatie cyclus uit te voeren waar de innovatie staat (bijv. een haalbaarheidsstudie, ontwikkelen prototype, opzetten van een pilot, etc). Indien jouw idee haalbaar lijkt te zijn, dan willen we jou daarin verder ondersteunen met maximaal €100.000,- voor de next step van jouw innovatie. Jij blijft zelf eigenaar van je innovatie.

Wat wordt er gezocht? 
Het sportvastgoed heeft een huidig geschat verbruik van 5 PJ gas en 3 PJ elektra, er is dus veel te halen. Maar sportaccommodaties zijn vaak niet vergelijkbaar met de andere gebouwde omgeving. Om dus een energiebesparende of opwekkende bijdrage te leveren zullen er nieuwe innovatieve concepten moeten worden ontwikkeld.

Het kan hierbij gaan om het toepassen en combineren van bestaande technieken en/of het toepassen van bestaande materialen op innovatieve wijze. Ook kan het gaan om het uitdiepen en testen van financieringsmodellen om sportverenigingen energieneutraal te maken. Hierbij kun je denken aan vragen als:

 • Hoe kan ruim 1000 hectare kunstgrasveld waarop overdag nauwelijks gesport wordt, ingezet worden om duurzame energie op te wekken zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden om te sporten?
 • Hoe kan een sportvereniging de duurzame energie die op zijn terrein wordt opgewekt optimaal inzetten voor zijn eigen elektriciteitsbehoefte?
 • Hoe kan een sportvereniging met weinig financiële middelen toch bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen zoals door de Nederlandse regering gedefinieerd.

Wat wordt er niet gezocht?

 • Voorstellen waarin bestaande methoden en technieken die in het geheel niet innovatief worden toegepast. Dus zonnepanelen op het dak van de sportkantine of led-verlichting op het sportveld zijn voorbeelden van bestaande methoden die reeds worden toegepast. Bestaande methoden of technieken mogen gebruikt worden, maar wel echt op een vernieuwende manier.
 • Innovaties gericht op het verhogen van de bezettingsgraad van de sportaccommodatie of het onderwijzen van gebruikers in het energieverbruik.

Wat is er te winnen?
Er is in totaal €500.000,- innovatiebudget beschikbaar. De beste ideeën ontvangen maximaal €100.000,-  om de next step van hun innovatie te realiseren. Dit kunnen dus 5 winnaars van €100.000,-, 10 winnaars van €50.000,- of andere combinaties zijn.

Toelichting procedure
Deze challenge is vooruitlopend op een officiële aanbesteding die binnenkort op TenderNed verschijnt. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland, maar wordt over het algemeen niet gevonden door startups. Dit terwijl wij verwachten dat juist ook startups erg innovatieve oplossingen zouden kunnen aandragen en dus zeker ook kans zouden maken op een deel van de €500.000,- innovatiebudget.

Om startups te stimuleren om toch hun innovatieve voorstellen in te dienen nodigen we startups van harte uit om deel te nemen aan deze challenge. Wij beoordelen welke ideeën kans maken op een deel van het innovatiebudget en zullen hen adviseren mee te doen met de aanbesteding. We kunnen geen garantie geven op succes, maar vooraf wel aangeven of er een grote kans is op een deel van het innovatiebudget. Deze startups nodigen we ook uit voor een extra informatiebijeenkomst over TenderNed.

De winnaars worden bovendien geïntroduceerd bij alle partners binnen het Sportinnovator programma en maken kans om gebruik te kunnen maken van de vele ondersteuningsmogelijkheden die dit programma biedt, zoals expertise, netwerk en nieuwe subsidie mogelijkheden om innovaties te versnellen en naar de markt te brengen.

Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept (max. 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot (max. 1 A4): In welke fase zit jullie innovatie en wat de next step die jullie willen nemen?
 • Beschrijving startup/team (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.

Voorwaarden deelname
Ingeschreven bij de KvK

Timeline Challenge

 • 1 april: lancering van challenge
 • 14 mei om 12.00uur: deadline inschrijving
 • Eind mei: terugkoppeling welke startups kans maken op innovatiebudget
 • Juni: informatiebijeenkomst over TenderNed (exacte datum volgt)
 • Juli: deadline inschrijving TenderNed (exacte datum volgt)
 • Augustus: toekening innovatiebudget

Doe mee!

Inspiratie vanuit andere sectoren
In de energiebesparende en duurzame energie opwekkende industrie komen de laatste jaren steeds meer innovaties los in materialen en technieken die speciaal zijn toegepast op een sector. Zo zijn er ontwikkelingen om middels zonnestroomsystemen duurzame energie op te wekken op het dak van huizen, kantoren, fabrieken, loodsen, winkelcentra en agrobedrijven. Daarnaast zijn er interessante ontwikkelingen om zonnestroom op te wekken met gevelplaten, geluidschermen en zelfs middels in het wegdek geïntegreerde zonnecellen. Tenslotte gebeurt er ook veel op het gebied van grote zonnestroomsystemen op landbouwgronden, in de bermen van wegen en spoorwegen en drijvende zonnestroomsystemen. Welke innovaties zijn vernieuwend voor de sportsector en kunnen op een innovatieve wijze worden toegepast op een sportaccomodatie?

Meer info

↓