Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio envelop in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven, zoals dat in de plannen staat die in januari aan het kabinet zijn aangeboden. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebben 16 maart deze rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekendgemaakt.

De focus van de uit te voeren projecten zal liggen op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Daarnaast gaat het om het versterken van culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen en het vergroten van de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking. De regio zelf investeert 240 miljoen euro, als die bijdrage niet wordt gehaald, daalt de rijksbijdrage uit de regio envelop evenredig.

Innovatiekracht

Het kabinet ziet Brainport Eindhoven als een economisch kerngebied van nationale betekenis. Met een concentratie van kennisintensieve maakindustrie is deze regio aanjager van de innovatie in de Nederlandse hightech sector. De investering draagt flink bij aan het aantrekken, opleiden en vasthouden van talent, het versterken van voorzieningenniveau en innovatie realisatie met maatschappelijk impact. Een belangrijke stap. Voor Brainport Eindhoven en voor de Nederlandse economie.

Dankzij de snelgroeiende maakindustrie met bedrijven als ASML, Philips, VDL,  DAF en NXP en ruim 6000 innovatieve mkb-ondernemers in de directe omgeving, is Brainport Eindhoven enorm belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. Met deze forse bijdrage uit de regio envelop kunnen Rijk en regio de ambities in de Brainport Actieagenda waarmaken. Zo profiteert heel Nederland van deze sterke economische regio.

Aldus Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant: “Het Rijk bevestigt hiermee dat Brainport een koplopersrol vervult in de nieuwe economie van Nederland. De regio is met zijn omvangrijke netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig verankerd in het hele land, en zeker in Brabant. De investeringen betekenen daardoor een belangrijke impuls voor het concurrentievermogen van de hele provincie.”

↓