Op donderdag 24 oktober verzamelden circa 35 afgevaardigden van bedrijven, gemeentes, sociaal maatschappelijke organisaties en kennispartijen zoals Proludic, Imec en Yalp zich in het Brabant Living Lab Paviljoen tijdens de Dutch Design Week. Allen met het doel om antwoord te vinden op de vraag ‘Hoe kunnen technologie en innovatie bijdragen aan het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte?’.

Uitdaging gemeente Vught

Tijdens het werkatelier, georganiseerd door Cluster Sports & Technology en SSNB vanuit het Vitality Living Lab, stond de casus van gemeente Vught centraal. Gemeente Vught wil in haar openbare ruimte nieuwe vormen van vitaliteitsbevordering testen en daarmee inwoners vitaler maken. Ontmoeten en bewegen bij beweegpleinen staat in Vught centraal. De beweegpleinen moeten jong en oud uitnodigen zodat intergeneratief bewogen kan worden. De middelbare schooljeugd wordt als een extra uitdaging gezien. De uitdaging van de gemeente Vught zit met name op het gebied van meten en effectiviteit: hoe vaak worden de beweegmogelijkheden gebruikt en welke veranderingen op individueel niveau zijn meetbaar voor en na beweeginterventies?

De reacties

Deelnemers juichten het initiatief en de aanpak van de gemeente toe. De zaal was vol energie, vele tips werden gegeven en kritische vragen werden gesteld. Zo gaven deelnemers aan dat het niet alleen gaat om de voorziening (de hardware), digitale omgeving (de software) en de begeleidende instraties zoals Move Vught (de zogenoemde orgware), maar vooral ook om de behoefte en mogelijkheden van de specifieke doelgroepen: “ga de wijk in!”. Ook een nulmeting van de vitaliteit van de gemeente (door verzamelen van publieke data) met aanvullend monitoring werd als randvoorwaarde genoemd. Om niet alles opnieuw te ontwikkelen kan gebruik worden gemaakt van bestaande data, innovatieve oplossingen en ervaringen in andere gemeenten. De deelnemers gaven aan hun expertise in te willen brengen. De eerste afspraken met o.a. TU Eindhoven, Eindhoven Vitaal en SSNB werden ter plekke gemaakt.

Over Vitality Living Lab

In het project Vitality Living Lab verbinden we uitdagingen van publieke partijen om bewoners van buurten, wijken en gemeenten gezonder en vitaler te maken met mogelijkheden die door kennispartijen, bedrijven en/of bewoners worden aangereikt. Vorig jaar tijdens de Dutch Design Week brachten we bijvoorbeeld de vraag van de gemeente Uden rondom vitaliteit van jongeren samen met een initiatief van de TU/e, waarmee de Gezonde School Challenge ontstond. Leerlingen worden met een slimme en sociale app gemotiveerd tot een gezonde leefstijl door challenges.

↓