Het project Inno4Sport wordt genoemd in een beleidsnotitie van het beleidsleerplatform voor onderzoek en innovatie over Interreg Europe projecten gerelateerd aan de S3 Smart Specialisation Strategy (S3)! Het Inno4Sportsproject wordt als voorbeeld genoemd van hoe het implementeren van dynamisch clusterbeleid bij kan dragen aan interregionale samenwerking. Het hele document vind je hier.

 

↓