Vijf Europese regio’s bundelen hun krachten en delen hun ervaringen en kennis op het gebied van innovatie voor sport en vitaliteit. Het Inno4Sports project heeft als doel: het verbeteren van de prestaties van diverse Europese innovatieve clusters en/of regio’s op het gebied van sport en vitaliteit.

Het economische belang van sport kwam duidelijk naar voren in een onderzoek wat uitgevoerd werd door de Europose Commissie. Daarin werd geconcludeerd dat het aandeel van het sport gerelateerde bruto binnenlands product 2,12% is binnen de EU. Wat staat voor 279,7 miljard euro. Daarnaast vertegenwoordigd sport-gerelateerd werkgelegenheid 2,72% procent van de totale werkgelegenheid binnen de EU. Dit is gelijk aan 5.6666.195 personen. Ondanks de economische crisis die tussen de twee studies van 2005 en 2012 plaats vond, bleef de sportsector groeien. Hoewel deze cijfers aangetoond zijn, wordt de economische en sociale impact van de sport gerelateerde industrie nog steeds vaak onderschat.

Zoals in elke andere sector, is innovatie en het creëren van bedrijven voor sport en vitaliteit essentieel voor de professionalisering en ontwikkeling van deze groeiende sector. In verschillende regio’s in de EU zijn de afgelopen jaren bottom-up innovatieclusters voor sport en vitaliteit ontstaan. Het Inno4Sports project heeft als doel de prestaties van deze innovatieclusters / -regio’s op het gebied van sport en vitaliteit te verbeteren en zo de economische impact te vergoten, inactiviteit te bestrijden en een meer vitale samenleving te stimuleren. De totale projectomvang is ongeveer € 1,5 miljoen en wordt gefinancieerd vanuit het Interreg Europe-programma.

Inno4Sports brengt vijf regio’s samen die een gemeenschappelijk doel willen bereiken. “We praten met lokale en regionale overheden over het belang van sport en over hoe innovaties mensen kunnen helpen om een actievere levensstijl te krijgen. Samen delen we een vergelijkbare ambitie ”, zegt Rene Wijlens, rmanager Cluster Sports & Technology, co-directeur van van EPSI en projectleider van het Inno4Sports-project.

Vijf clusters uit Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland werken samen onder de naam Inno4Sports. Rene: “We vinden het allemaal belangrijk dat sport beter ingebed wordt in het regionale beleid. Alle partners willen in hun regio sport op de kaart zetten. Elke regio heeft zijn eigen expertise en ervaring waar anderen van kunnen leren. We proberen te begrijpen wat de excellentie van een specifieke regio is en die over te dragen aan andere clusters en regio’s. We concurreren niet met elkaar, maar we willen van elkaar leren. “

Regionale actieplannen

Inno4Sports startte 2018 en het project loopt tot 2022. Het doel van de eerste fase van het project is een duidelijk beeld krijgen van de excellentie van elke regio en een regionaal actieplan ontwikkelen voor iedere regio. Om dit doel te bereiken organiseerde Inno4Sports verschillende Project Meetings, Interregional Exchanges (IE) en Knowledge Capitalisation Seminars. “Het grootste deel van het project is werken aan de regionale actieplannen. De partners kunnen elkaar inspireren bij het schrijven van deze plannen. Iedereen is ambitieus en wil het beter doen ”, zegt René.

“De afgelopen jaren speelt innovatie op het gebied van sport en vitaliteit in Zuid-Nederland, Valencia en Lapland al een steeds grotere rol. Polen en Hongarije bevinden zich in een andere fase, maar ze zijn allebei erg ambitieus en willen de belangrijke rol die sport in de samenleving speelt in hun regionaal beleid borgen. Samen kijken we wat we beter kunnen en hoe we elkaar kunnen helpen. ”

Sport staat centraal in de politiek. 

Het Europees platform voor sportinnovatie (EPSI) is adviserende partner van het project. Het heeft een sterk disseminatieplatform en brengt de bevindingen in het project onder de aandacht van andere regio’s en partijen. “We helpen onze leden fondsen te werven voor projecten, kansen te creëren voor markttoegang en met lokale en regionale autoriteiten te praten over het belang van sport”, aldus Alberto Bichi, Co-Directeur van EPSI.

Zowel Alberto als René werken al heel lang in de sport. Ze hebben uit de eerste hand gezien dat het belang van sport in onze samenleving de afgelopen jaren is toegenomen. “Sport staat in de politiek. De economische impact van sport is groot. De sportsector heeft geen last van de financiële crisis en de sector is voortdurend in ontwikkeling. Maar sport speelt ook een rol bij maatschappelijke vraagstukken, zoals integratie van vluchtelingen. Het heeft zelfs een diplomatieke rol, zoals bleek tijdens de Olympische Spelen van 2018 toen Noord- en Zuid-Korea hun krachten bundelden om onder dezelfde vlag te concurreren ”, zegt Alberto.

René voegt daaraan toe: “De rol die sport kan spelen voor de samenleving wordt nog steeds onderschat en nog niet erg goed geborgd in beleid. We willen daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat sport een belangrijk onderdeel is van het beleid op regionaal niveau in Europa. ”

For the English version click here 

↓