InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch (ISLDB) is een van de vijf Labs die de Sportinnovator Subsidie heeft gekregen. Lees hier wat ze met deze subsidie doen.

Projecttitel: Coördinatie Sportinnovatornetwerk                                                                                                           InnoSportLab ’s-Hertogenbosch (ISLDB) is al jaren hét brandpunt van de gymnastische sportinnovatie in Nederland. Ze innoveren en ondersteunen de gymnastische sporten met het doel om beter, gezonder en plezieriger bewegen te realiseren. Dit voor sportieve, economische en maatschappelijke meerwaarde van hun partners uit sport, bedrijfsleven, hoger onderwijs en overheden. Topsport turnen is hierbij een belangrijk thema voor dit Lab, maar de komende jaren realiseren ze ook innovaties en diensten voor de breedtesport en voor andere ‘gymsporten’ buiten de sporthal.

Met de netwerksubsidie wil ISLDB in 2019:
– de samenwerking met onze (nationale en internationale) partners behouden;
– contacten leggen met nieuwe, strategisch belangrijke partners (ook nationaal en internationaal) om onze waarde en ons netwerk verder te vergroten;
– ons netwerk van bestaande bedrijven, kennisinstituten en overheidspartners te onderhouden en met één of enkele nieuwe partijen uit te bouwen.

Belangrijke activiteiten zijn daarom gericht op innovaties en ondersteuning voor de Nederlandse sportbonden en –organisaties zoals KNGU, CTO Zuid, Brabant Sport en Sports & Technology en internationaal de Europese Gymnastiek Unie (UEG) en Wereld Gymnastiek Federatie (FIG). Door gezamenlijk aan nieuwe innovaties te werken en de kennis hierover te delen tijdens internationale contacten – bijvoorbeeld door het bezoeken van congressen of nieuwe partners – wordt onze waarde en zichtbaarheid groter en kan kennis en sportdata optimaler gedeeld en benut worden. ISLDB wil zo duurzame en structurele samenwerkingen creëren.

 

↓