Binnen het netwerk van Sports & Technology zijn negen SportFieldLabs actief. Dat zijn laboratoria in de praktijk, dichtbij de sporter en de sportomgeving. Bedrijven en kennisinstellingen werken op zo’n locatie nauw samen met de sport en met (semi)overheden in het bedenken, ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, faciliteiten en interventies. Vijf SportFieldLabs hebben subsidie gekregen van Sportinnovator. Lees hier waar InnoSportLab Sport & Beweeg deze voor gebruikt.  

Project: Hub, naar buiten!

Het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl is een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. Sport en bewegen spelen hierin een cruciale rol. InnoSportLab Sport & Bewegen heeft daarom als missie om samen met haar partners innovaties te realiseren die sport en bewegen weer vanzelfsprekend maken. Het richt zich daarbij op innovaties voor ongebonden sporten in de openbare omgeving, daarbij ondersteund door een krachtige rol voor data en nieuwe technologieën.

Een belangrijke asset van het lab is #040Beweegt: de stad Eindhoven als grootschalig living lab voor sport en beweeg innovaties. Hiervoor werkt het lab nauw samen met de Gemeente Eindhoven, TU Eindhoven en de Fontys Hogescholen.

In 2019 focust InnoSportLab Sport & Beweeg zich op de ontwikkeling van innovaties voor een beweegvriendelijke openbare ruimte in Eindhoven en Helmond. We organiseren informatie- en inspiratiebijeenkomsten en bouwen aan publiek-private consortia. De verkregen inzichten, ideeën en innovaties delen we extern via onder andere lezingen en presentaties.

Meer weten over dit lab? Kijk op https://innosportlabsportenbeweeg.nl/ 

↓