Het Nano4Sports-project, waarbij ook het cluster Sports & Technology betrokken was, is inmiddels al een tijdje afgerond. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets meer mee gebeurt! Dat blijkt wel uit het proefschrift van Daphne Menheere, PhD student aan de Technische Universiteit Eindhoven, dat voortgekomen is uit het project: “The Exercise Intention-Behavior Gap: Lowering the Barriers through Interaction Design Research”.

Meer en meer mensen hebben positieve intenties om fysiek actief te zijn. Dit zien we met name in de toegenomen populariteit van recreatieve sporten zoals hardlopen. Ondanks deze groeiende populariteit, blijft het voor veel mensen, en met name vrouwen, een grote uitdaging om deze intenties om te zetten in blijvend sportgedrag. Dit wordt ook wel de intentie-gedrag kloof genoemd. Deze kloof wordt beïnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met veel producten en diensten op ingespeeld, met als doel om mensen te ondersteunen en motiveren om te gaan sporten. Maar helpen deze producten wel?

In het proefschrift van Daphne wordt uitgebreid ingegaan op het onderzoek dat zij uitvoerde om inzichten te krijgen in de intentie-gedrag kloof. Deze inzichten zijn daarna gebundeld in een ‘Runner’s Journey’, die concrete mogelijkheden voor productontwerpen presenteert. Deze concrete mogelijkheden zijn vervolgens omgezet in vijf cases. Zo is er bijvoorbeeld een hanger ontworpen die je kleren laat vallen wanneer iemand niet gaat sporten. Maar ook een kunstwerk die van vorm verandert op basis van je laatste hardloop route, om het trotse gevoel van het sporten langer vast te houden. Kortom, dit proefschrift biedt een nieuwe kijk op productontwerpen om (met name) vrouwen te motiveren meer te gaan sporten!

Op dinsdag 8 juni zal Daphne van 13:30 tot 14:30 haar PhD publiekelijk verdedigen aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Wil je hierbij (online) aanwezig zijn? Of heb je andere vragen?
Stuur dan een mailtje naar d.s.menheere@tue.nl

↓