[soliloquy id="87"]

Nieuws

Brabant opnieuw ‘Innovation Leader’ in EU

(Foto: Regional Innovation Scoreboard)

Brabant behoort tot de top van innovatieve regio’s in Europa. Dat blijkt uit het Regional Innovation Scoreboard. De provincie behoudt de status van ‘Innovation Leader’, die het vorig jaar toegekend kreeg. Ook als land doen we het goed. Nederland is Duitsland gepasseerd en stijgt naar de vierde plaats op het European Innovation Scoreboard.

European & Regional Innovation Scoreboard

Het European Innovation Scoreboard (EIS) analyseert de innovatieprestaties van Europese landen en nabij gelegen landen. Het meet de relatieve sterktes en zwaktes van nationale innovatie systemen en helpt landen sectoren te vinden waarop zij zich het beste zouden kunnen richten.

Het Regional Innovation Scoreboard (RIS) is een regionaal verlengstuk van het European Innovation Scoreboard, die de innovatieprestaties meet van Europese regio’s aan de hand van een aantal indicatoren.

Nederland stijgt naar de vierde plaats

Nederland is Duitsland voorbijgeschoten met betrekking tot innovatie in de EU en neemt inmiddels de vierde plaats in op het Europese Innovatie Scorebord van de Europese Commissie.

Zweden staat op de eerste plaats van het scorebord, dat is gebaseerd op aspecten als publiek-private samenwerking, digitalisering, kwaliteit van studies en de werkgelegenheid in innovatieve bedrijven en op universiteiten. Bovenaan staan de landen die op innovatiegebied minimaal 20 procent boven het Europese gemiddelde scoren. Dat zijn naast Nederland (29,5 procent), Zweden en Duitsland ook Denemarken, Finland en Groot-Brittannië.

Brabant behoudt status ‘Innovation Leader’

Ook Noord-Brabant behoort daarmee tot de top van kennis- en innovatieregio’s van de Europese Unie. Net als in 2016 mag de regio zich in 2017 innovatieleider noemen.

Brabant scoort dit jaar goed op samenwerking en innovatie door het mkb, private investeringen in R&D, toepassing van design, patentaanvragen, geciteerde wetenschappelijke publicaties en vernieuwing van producten en processen. De Europese Commissie stelt bovendien dat de regio haar prestaties als innovatieleider nog verder heeft verbeterd.

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering: “Brabant kenmerkt zich door een sterk innovatienetwerk van universiteiten, onderzoeksinstituten, mkb’ers, multinationals en overheden. We behoren daarmee tot de top van kennis- en innovatieregio’s in Europa. Het provinciebestuur wil dat graag zo houden. We helpen daarom met de versterking van dit netwerk, waarbij we ook de verbinding leggen met partners in het buitenland. Want alleen door samen te werken kunnen we koploper blijven in de ontwikkeling van de technologie van de toekomst, zoals de nieuwste generatie chips en batterijen.”

↓