Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft (gezondheid en geluk) stond al vast. Maar hoeveel precies en weegt het op tegen de investeringen die we doen? Kenniscentrum Sport vroeg Rebel en Mulier Instituut de Social Return on Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland zo goed mogelijk te berekenen.

In dat onderzoek is gekeken naar de opbrengsten die ontstaan wanneer iemand regelmatig sport en beweegt, ten opzichte van niet of nauwelijks sporten en bewegen. Om dat vervolgens te vertalen naar een hele populatie is in het SROI-onderzoek gebruikgemaakt van de beweegrichtlijn die sinds 2017 geldt. Voor iedereen in Nederland die voldoet aan de beweegrichtlijn, zijn maatschappelijke opbrengsten gerekend. Om de juiste balans te houden tussen de kosten en opbrengsten, zijn in het onderzoek ook alleen de kosten meegenomen waarvan kan worden beargumenteerd dat ze direct gerelateerd zijn aan (mensen laten) sporten en bewegen.

Het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen in Nederland wordt geschat op 2,51. De totale kosten bedragen 4,4 miljard euro terwijl de opbrengsten zijn berekend op 11,1 miljard euro. Deze zogenaamde SROI blijkt uit onderzoek in opdracht van Kenniscentrum Sport.

Meer weten over de maatschappelijke meerwaarde? Zie het hele artikel: https://www.allesoversport.nl/artikel/investeren-in-sport-en-bewegen-heeft-maatschappelijke-meerwaarde/?email=bladel@sportsandtechnology.com&id=b29d46d2-6109-420d-a6b1-de11a9af2f6d

 

↓