[soliloquy id="87"]

Nieuws

IPC 2017 biedt subsidie voor innovaties in de sport

Bedrijven die samenwerken aan een innovatief sportproduct of -dienst kunnen via S&T in aanmerking komen voor € 25.000,- per bedrijf. Deze subsidie is afkomstig vanuit de IPC-regeling (InnovatiePrestatieContract) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

IPC 2017

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. De regeling stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit. Gezamenlijk kunnen zij subsidie aanvragen voor een deel van de projectkosten. InnovatiePrestatieContracten wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Penvoerder

Deelname aan een InnovatiePrestatieContract kan enkel via projecten die geleid worden door een penvoerder. Het betreft hier een organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers. Sports and Technology fungeert al jaren als penvoerder binnen deze regeling en heeft al diverse succesvolle IPC-projecten aangevraagd en begeleid. Intussen hebben ruim 100 bedrijven via Sports and Technology subsidie ontvangen vanuit deze regeling.

Voorwaarden

Deelnemende bedrijven dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • MKB bedrijf
  • Samenwerken met minimaal één ander MKB bedrijf aan een innovatief sportproduct (of sportdienst).
  • Het subsidiebedrag is 35{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van de projectkosten met een maximum van € 25.000,- (en een minimum van € 10.500) per bedrijf
  • Minimaal 60{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van maximale projectkosten (€ 71.430,-) zijn externe kosten, dus minimaal € 42.858,- externe kosten
  • De definitie van innovatie is dat het te ontwikkelen product/dienst innovatief is voor het bedrijf zelf (dus niet voor de branche of in de wereld)
  • 20{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van de kosten moeten zitten in het collectief project met minimaal één ander bedrijf
  • Uren zijn waardeerbaar tegen €60,- p/u
  • De verantwoording is gericht op inspanningsverplichting, niet op resultaatverplichting
  • De verantwoording vraagt niet al teveel tijd, geen accountantsverklaringen en geen gesloten urenregistratie

 

Budgetten en afhandeling
Het ministerie van Economische Zaken stelt voor de IPC 2017 € 2.874.000 beschikbaar.

Voor bedrijven uit Zuid-Holland die zich bezig houden met robotisering, big data en sensortechnologie is er een regionale variant van de IPC-regeling. Voor hen is € 1.404.000 beschikbaar. Ook zij kunnen zich melden bij Sports & Technology.

Tussen 21 september en 5 oktober 2017 kunnen aanvragen worden ingediend.

Aanvragen worden behandeld op basis van volledigheid en volgorde van binnenkomst tot het budget is uitgeput. Als het budget overschreden is, bepaalt een loting de volgorde van behandeling.

 

De afgelopen jaren werd het budget telkens overschreden, waardoor Sports & Technology vanzelfsprekend geen garanties kan geven over toekenning.
Sports & Technology begeleid aanvragen op no cure-no pay basis, met hieraan een succes fee gekoppeld van € 750,-.

 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de regeling is te vinden op de website.
Aanmelden kan door contact op te nemen met Florence Bongers via 06-53864530 of bongers@sportsandtechnology.com. Ook met vragen kunt u bij haar terecht.

↓