Op 12 Februari werd in Barcelona op het hoofdkantoor van INDESCAT(Catalaanse Sport Cluster), het project SmartSport4GoodLife officieel gestart. Het project focust op het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen in de Europese sport industrie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitalisering en duurzaamheid. Het project richt zich op het versterken van de management capaciteiten en vaardigheden van de Cluster. Zo kan hun dienstverlening nog meer toegevoegde waarde hebben en kunnen ze hun opgedane kennis overdragen aan hun clusterleden, in het bijzonder de MKB’s. Het project wordt gefinancierd door het COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) programma van de Europese Commissie.

De sportindustrie heeft een cross-sectoraal karakter waardoor er permanente samenwerking nodig is met Clusters van andere sectoren (bijvoorbeeld: textiel, technologie, toerisme). Daarom zijn verschillende soorten clusters aangesloten. Cluster Sports & Technology is een van de partner in het project vanwege haar verbinding met innovatie en technologie in de Brainport regio. Voor inbreng over actief en duurzaam toerisme is Cluster Montagne (Frankrijk) aangesloten. Waar INDESCAT (Spanje) zich voornamelijk richt op concurrerend vermogen van bedrijven, richt het MSE Cluster (Hongarije) zich vooral op gezondheid en vitaliteit.

«We are very happy to have launched this new project – says Oriol Serra, cluster manager of INDESCAT – as a continuation from the 2 previous ones, also supported by the European COSME program. Our fundamental aim is to learn from each other, exchange best practices and ultimately bring tangible added values to our member SME-companies».

↓