Vallen is een groot probleem bij ouderen. De helft van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen valt tenminste één keer per jaar. Zo’n val kan grote gevolgen hebben: gebroken ledematen, onderzoeken en opnames in een ziekenhuis. Dat is zeer vervelend voor de persoon zelf en kost ook veel extra zorg. Ons Clusterlid Kinetic Analysis voert samen met de zorgorganisaties tanteLouise en Groenhuysen een project uit waarbij een innovatieve meetmethode wordt ingezet om het aantal valincidenten te verkleinen. Ze willen met dit project een systematiek ontwikkelen die ook bij andere organisaties gebruikt kan worden.

Kinetic Analyse is gespecialiseerd in projecten met data rond het menselijk bewegen. Voor dit project gebruiken ze o.a. camera’s om de balans van ouderen vast te stellen. Deze data koppelen ze dan aan bestaande informatie zoals valhistorie, medicijngebruik en bloedwaarden. Zo kan het valrisico per cliënt bepaald worden. Wil je meer weten over deze koppeling en het project? Lees dan hier het hele artikel.

↓