Liveblog: Van 11 juni tot  en met 13 juni ontvangen we gasten uit diverse Europese landen om van elkaar te leren en sport en vitaliteit hoog op de Europese agenda te zetten. De eerste bijeenkomst van deze groep was in Valencia waar ze o.a. een drooggelegde rivier lieten zien die omgetoverd is in een (sport en beweeg)park. We laten onze gasten zien wat er in de Brainportregio gebeurt op het gebied van innovatie voor sport en vitaliteit. Door middel van deze liveblog willen we jullie op de hoogte houden.

Dag 1

Welkom
Vanmorgen en gisteren zijn onze gasten uit o.a. Spanje, Hongarije, Finland en Polen gearriveerd in Eindhoven. Deze ochtend starten we met een warm welkom door Marc en Rene in het SX gebouw. Ze geven een korte introductie over Nederland, Eindhoven, het SX gebouw en het programma voor de komende dagen.
BrabantSport
De eerste spreker van vandaag is Michel Reinders, de directeur van Brabant Sport. Het Cluster Sports and Technology vult de pijler innovatie in voor BrabantSport. Michel Reinders laat zien hoeveel er in Brabant gesport en bewogen wordt. Wisten jullie dat een groot deel van de Brabanders lid is van een sportclub? Ook vertelt hij hoe sport in de politiek en het beleid georganiseerd is. BrabantSport focust op: het organiseren van grote sportevents, het ondersteunen van aangepast sporten, innovatie voor sport en bewegen en het ondersteunen van talentvolle sporters. BrabantSport bestaat nu 1,5 jaar: ze activeerden meer dan 35.000 mensen met een aandoening om te sporten/bewegen binnen een jaar, (mede)organiseerden 10 sportevents met in het totaal meer dan 6,7 miljoen omzet in de regionale economie opleverde, ontwikkelden meerdere nieuwe producten en applicaties om sport en een actieve leefstijl te promoten, ondersteunden meer dan 200 topsporters en startten met het promoten van Urban Sports (zoals skateboarden). Brabant Sterker door Sport!
OPZuid

Pieter Liebregts van OPzuid is de tweede spreker. OPzuid is een Europees Subsidieprogramma voor de regio’s Brabants, Limburg en Zeeland. Het bevorderen van innovatie staat hierbij centraal. OPZuid focust zicht op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en nationale topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance).

Voor de uitdagingen in de samenleving worden innovatieve oplossingen gezocht. Het subsidieprogramma focust zich op het bij elkaar brengen van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Specifieken doelen zijn:

  • Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers tussen de internationale topclusters en tussen nationale en internationale topclusters met een grotere deelname van het MKB daarin.
  • Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.
  • Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd om het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal te benutten
Brainport Development

Anne van der Velden legt uit hoe de Brainport Eindhoven de kracht van bedrijven en organisaties in de regio Eindhoven bundelt om samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Ze vertelde dat DAF en Philips grondleggers zijn voor deze innovatieve regio. In tijden van werkloosheid werd samenwerking vanuit de tripple Hilix noodzakelijk. Dit groeide uit naar de huidige samenwerking: Brainport Eindhoven met bestuursleden van bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Ze legde uit dat er binnen onze regio nog meer clusters zijn die samen werken aan langer termijn doelen. Bijvoorbeeld Brainport industries en Food Tech Brainport. Brainport Eindhoven heeft een actieagenda met de volgende prioriteiten die uitstekend aansluiten bij ons cluster.

  • Talent
  • Verbeteren van Brainport als een plaats voor business, kennis en innovatie
  • Nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen

Na deze informatie over de regio is het tijd voor een lekkere lunch en netwerken. Na de lunchpauze gaan de projectleiders aan de slag in de stuurgroep. Vanavond laten we de industriële uitstraling van Strijp-S zien met een diner bij Radio Royaal waar de oude machines nog zichtbaar zijn.

Dag 2

Deze dag beginnen we met een echte Hollandse stroopwafel bij OpNoord. Een inspirerende locatie die bewegen aantrekkelijk maakt en waar ook InnoSportLab Sport & Beweeg gevestigd is.

Introductie

Rene geeft een inleiding en schets een kader voor bewegen en vitaliteit in Nederland/Brabant. Het project Vitality Living Lab (VLL) wordt globaal toegelicht. Veel van de sprekers die we vandaag voor onze gasten spreken zijn verbonden aan het Vitality Living Lab project. Het doel van dit project is niet alleen resultaten op het gebied van vitaliteit behalen, maar ook het proces en de samenwerking in het ecosysteem verbeteren.

#040Beweegt!

Harmen Bijsterbosch, labmanager van InnoSportLab Sport &Beweeg, vertelt ons over het samenwerkingsverband #040 Beweegt! Het doel van de samenwerking is dat elke Eindhovenaar, jong en oud, de kans krijgt om in zijn of haar stad naar eigen wens en voorkeur te sporten. Het is een initiatief van InnoSportLab Sport & Beweeg, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven, allen onderdeel van ons cluster. Publieke ruimtes worden gebruikt als een labomgeving, met het doel om middels technologische innovaties zoveel mogelijk mensen duurzaam te laten sporten en bewegen. Het ultieme doel is actieve stad met gezonde Eindhovenaren. #040Beweegt betrekt de inwoners van Eindhoven op een toegankelijke manier bij experimenten en onderzoeksprojecten. Hiervoor zetten de initiatiefnemers een ‘platform’ op dat gezamenlijke organisatie, databeheer, gebruikersonderzoek, hardware, et cetera eenvoudig mogelijk maakt.

Data

Loes van Renswouw, Phd aan de TU/e, vertelt over data van het VLL project. Hardlopen is een populaire sport waarin veel mensen data verzamelen met apps en horloges. Uit deze data haalt ze bijvoorbeeld dat er minder hardgelopen wordt waar er geen lantaarnpalen zijn. Het plaatsen van lantaarnpalen zorgde voor meer hardlopers op die plaats in de avond. Ook bleek uit de data dat hardlopers die verder lopen ook harder lopen,  omdat ze beter zijn. Loes is een database aan het bouwen met allerlei gegevens over sport en vitaliteit in de buurt van Eindhoven. Dat is een hele uitdaging omdat veel mensen data willen hebben, maar wat huiverig zijn in het delen van data. Het informatiesysteem wat Loes aan het bouwen is, is onderdeel van het VLL. Ze zorgt ervoor dat relevante data beter beschikbaar wordt voor de projectpartners.

De wijkaanpak

Een van de projectonderdelen van het VLL is de wijkaanpak. Marc vertelt onze gasten er meer over. We willen innovatieve oplossingen gebruiken voor maatschappelijke uitdagingen. Bij de wijkaanpak wordt dit gedaan in een bepaald gebied. Vanmiddag fietsen we naar een van die gebieden. Bij de wijkaanpak wordt er eerst gekeken naar welke problemen er zijn in de wijk. Dit wordt bij de wijkbewoners zelf opgehaald. Vervolgens wordt er gekeken welke problemen er aangepakt worden. Ten slotte worden er oplossingen gezocht voor de deze problemen. Dit kunnen bestaande innovaties zijn, maar ook innovaties die nog ontwikkeld moeten worden. Bedrijven kunnen oplossingen pitchen. Als een innovatie/oplossing gekozen is, moet deze nog geïmplementeerd worden. Uniek aan deze aanpak is dat de wijkbewoners er zo intensief bij betrokken zijn.

Accelerator Program

John van de Laar vertelt ons over een andere onderdelen van het VLL, namelijk het Vitality Acceleration Program. Hij vertelt ons weten waarom het starten van een acceleratieprogramma nodig is. Een van de reden waarom veel start-ups falen is dat ze niet kunnen verkopen of niet weten welk probleem ze oplossen met hun product of dienst. Een acceleratie programma helpt hen hierbij. In het Vitality Acceleration Program waren startups actief die een oplossingen bieden voor een probleem op het gebied van vitaliteit. Het unieke aan dit programma was dat het niet fulltime was en dat het bijwonen van workshops vrijblijvend was. Dit gaf mensen die al een bedrijf hebben of ernaast een baan hebben de mogelijkheid om ook mee te doen. Workshops werden gegeven door partijen uit ons Cluster en ook werden de deelnemers intensief gecoacht. Er zijn plannen voor een nieuw programma in de toekomst.

Urban Sports

In Eindhoven is een Urban Sport Centrum opgericht met het doel om Urban Sports naar een hoger niveau te brengen en aantrekkelijker te maken door kennis, innovatie en technologie. Het centrum werkt hiervoor samen met o.a. Imec. Maxime Verdijk gaf ons wat inspirerende voorbeelden. Een van de innovaties die ze ontwikkeld hebben is een sensor voor onder een skateboard welke de stand van je voeten kan meten. Zo kun je leren en je trucs verbeteren. Ook kan het verzamelen van data een jury helpen bij het beoordelen van de trucs. Ze ontwikkelden ook City legends, een app voor Urban Sports. De app is een combinatie van Instagram and Pokemon Go. Je kunt met deze app andere uitdagen en jezelf filmen. Dit met het doel om Urban Sports aantrekkelijker te maken. Daarnaast richt het Urban Sports Centrum zich op preventie van blessures door het verzamelen van data tijdens trainingen.

Esports

Robin Sweegers van Technomy vertelt ons iets over een van de snelst groeiende sporten, Esports. Er worden grote toernooien gehouden met veel prijzengeld en het wordt heel veel online gekeken. Daarom is het ook een interessant voor influencers, reclame en bedrijven. De helft van de Esporters speelt ook traditionele sporten. Esporters betrekt een generatie die moeilijk te bereiken is, daarom zijn veel investeerders hierin geïnteresseerd. Bedrijven investeren om er goed uit te zien in bepaalde games. Ook sportclubs zien Esports als een kans om meer sporters aan zich te binden. Bijvoorbeeld door Esports naar hun sportveld te halen. Een van de nieuwe versies van Esports is full bodygaming. Je trekt dan een pak en een bril aan en komt terecht in een game. Dit maakt bewegen en sporten extra leuk.

Bewegen in het onderwijs

Carla Scholten van Embedded Fitness laat ons zien hoe gamen gecombineerd kan worden met sporten en bewegen. Gamesporten: fietsen om je raceauto op het scherm in beweging te krijgen en een dansmat die een connectie heeft met een game op een scherm zijn voorbeelden hiervan. Gamesporten maakt sporten aantrekkelijk voor kinderen, volwassene en ouderen. Bijvoorbeeld door dat je kan proberen je high scores te verbeteren. Op dit moment probeert Embedded Fitness gamesporten te integreren in sporthallen en op scholen. Niet alleen het ontwikkelen van nieuwe materialen is belangrijk, maar ook de mogelijkheid om het te implementeren in openbare ruimtes of op scholen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om te sporten op school en te leren op in sportfaciliteiten. Gamesporten is ook populair op events, want wie wil er nu niet even een schaatsstimulator proberen?

Innovation & Vitality in de Genneper Parken

Na de lunch zijn we naar Fontys Sporthogeschool gegaan. Na een warm welkom van Pieter Cornelissen vertelde Mikke Leenders ons hoe het gebied Genneperparken bij kan dragen aan vitaliteit. Het is een plaats waar mensen ontspanning kunnen gaan zoeken. We weten op dit moment niet hoeveel mensen onze parken bezoeken, maar daar wordt aan gewerkt. Ze gaan nu bij de ingangen meten hoeveel mensen er binnen komen en hoe snel. Zo kunnen ze niet alleen zien hoeveel mensen binnen komen, maar bijvoorbeeld ook of ze te voet komen of met de fiets. Ook komt er de mogelijkheid om een vraag te stellen aan de bezoekers die ze dan met een stap op de tegels beantwoorden. Bijvoorbeeld ‘waarom bezoek je het park?’ Mikke verzamelt data om vervolgens slim om te gaan met het de Genneper Parken. 

Bezoek aan de Tongelreep

We bezoeken nu InnoSportLab de Tongelreep. Ze verzamelen data bij (top)zwemmers om prestaties van (top)zwemmers te verbeteren. Bijvoorbeeld de hoek waarmee zwemmers het water in duiken heeft veel invloed op de start. Het bad bevat diverse camera’s waarvan ze de gemaakte beelden achteraf analyseren. Nederland heeft al veel medailles gewonnen met zwemmen. Ook focussen ze zich op innovaties om de zwemsport aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door de integratie van gaming. Ze hebben een project waarbij ze zwemlessen leuker maken voor kinderen in de hoop dat meer kinderen blijven zwemmen. In het lab werken onderzoekers om kennis te genereren bij de trainingen en wedstrijden. Nederlandse topsporters worden hbeter door deze kennis en analyses. Verder wordt hier onderzoek gedaan naar talenherkenning en worden met behulp van data ook de paralympische zwemmers ondersteund.

Fietstocht door de Genneperparken

We fietsen naar de hockeyvelden van Oranje-Rood, naar het kantoor van CTO, door de Gennerperparken en langs de stroom de Tongelreep. We bezoeken Shimano en fietsen vervolgens over het snelfietspad weer terug richting de fietsverhuur. Onze gasten knippen diverse foto’s, want dit is zeker een mooi gebied voor sport en vitaliteit.

 

Dag 3

Holst: vitality and health tech en smartcity activiteiten

De laatste dag brengen we door bij Holst. Sywert Brongersma vertelt ons over projecten van Imec op het gebied van vitaliteit en gezondheids technologieën. Hij vertelt ons over innovatie in chips en over innovatie op systeemniveau. Holst maakt langzaam een switch van gezondheidszorg naar preventie. Imec heeft het programma IChange ontwikkeld, wat inspeelt op de groeiende vraag naar preventie. Mensen motiveren om dingen op een andere manier te doen. Hiervoor ontwikkelen ze allerlei producten met sensoren, bijvoorbeeld shirts, handschoenen en zolen. Ook vertelt Sywert ons over smart cities, waar ze op allerlei plekken in de stad werken met sensoren bijvoorbeeld voor het meten van luchtkwaliteit. In Antwerpen zijn ze actief bezig met smart cities en is pilot voor dit project.

Nano4sports

Vervolgens vertelt Heleen Broers ons over Nano4Sports: Technologie voor een actieve leefstijl. Ze laat ons cases zien bijvoorbeeld monitoring van topsporters, blessurepreventie en urban sports, Ze legt uit hoe bij topsporters stress gemeten wordt, omdat stress herstelt in de weg staat. Ook laat ze zien hoe houding tijdens het hardlopen gemeten wordt om zo blessures te voorkomen. Ze sluit af met het Smart Skateboard wat ze in samenwerking met het Urban Sports Centre ontwikkeld hebben. Mooie voorbeelden van producten die ontwikkeld zijn door Imec die je je vooraf niet kunt voorstellen.

Afsluiting

Sywert en Heleen lieten ons wat van hun technologische snufjes zien. Vervolgens hebben we evaluatie van het event. Iedereen vertelt wat hij of zij geleerd heeft. We bespreken ook de verbeterpunten van het event. De gasten geven aan met een hoop inspiratie weer terug te gaan naar hun collega’s in eigen land. Het bezoek eindigt met een Lunch op de HTC en we zien elkaar in Lapland weer bij het volgende event.

↓