[soliloquy id="87"]

Nieuws

(Foto en illustratie: OPZuid)

MKB subsidie voor versnellen innovatie

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De regeling ‘Valorisatievermogen voor het MKB’ maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid). Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

 

Programma OPZuid 2014-2020

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

 

Valorisatievermogen voor het MKB

Binnen de investeringsprioriteit “Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergiën” is één van de specifieke doelstellingen: ‘het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters’ (1B2).

 

Criteria

 • aanvrager is een MKB-onderneming;
 • het project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland;
 • het project is grotendeels gericht op experimentele ontwikkeling;
 • het project is gericht op:
 1. crossovers tussen internationale topclusters; of
 2. crossovers tussen een of meer internationale topclusters en een of meer nationale topclusters;

 • het project levert een bijdrage aan een of meer maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3, te weten:
 1. gezondheid, demografie en welzijn;
 2. voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie;
 3. zekere, schone en efficiënte energie;
 4. slim, groen en geïntegreerd vervoer;
 5. klimaatactie hulpbronefficiëntie;
 6. inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen;
 7. veilige samenlevingen;
 • het project voldoet aan het geheel van de volgende criteria:
 1. het project draagt bij aan de doelstellingen van het OPZuid;
 2. het project is innovatief;
 3. de businesscase van het project is onderbouwd;
 4. het projectplan heeft een voldoende kwaliteit;
 5. het project draagt bij aan duurzame ontwikkeling.

 

Aanvraagprocedure

Aanvragers kunnen hun project indienen tussen 15 mei en 23 juni 2017 17:00 uur via de webportal van Stimulus Programmamanagement. In totaal is € 8.250.000 subsidie beschikbaar.
Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem, waarbij projecten onderling vergeleken worden op basis van de OPZuid-criteria. Een onafhankelijk deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen. Een zesje is niet goed genoeg; alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Een belangrijke opmerking van de deskundigen is dat het niet alleen om de projecten zelf gaat, maar ook wat er daarna gebeurt. Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Hoe is de businesscase opgebouwd?

 

Verschil met 1B2-subsidieregeling van 2015

In vergelijking met de subsidieregeling 1B2 uit voorjaar 2015 is het maximale subsidiebedrag voor individuele projecten verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Bij een project van een individueel bedrijf is 25{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} is subsidiabel.

 

Ondersteuning door Sports & Technology

De lat voor aanvragen ligt hoog. Aanvragers kunnen daarom terecht bij Sports & Technology voor hulp bij het opstellen van een goede businesscase en projectaanvraag. Of het nu gaat om het bespreken van de mogelijkheden en onmogelijkheden, het toetsen van een idee of de beoordeling van concept projectinitiatieven op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid.

Neem contact op via info@sportsandtechnology.com.

↓