Marianne Vos ontmoet lijsttrekkers provinciale Statenverkiezingen op de fiets

De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. Zowel voor BrabantSport als Sportservice Noord-Brabant – de uitvoerders van het Brabantse sportbeleid – een uitgelezen moment om het belang van sport voor de provincie sterk te benadrukken. En in een periode waar de debatten elkaar in hoog tempo opvolgen is Olympisch kampioene Marianne Vos ingeschakeld om de politici eens op een andere wijze ‘het vuur aan de schenen te leggen’.

Over de waarde en toekomst van sport in Brabant
De lijsttrekkers werden uitgenodigd om in gesprek te gaan over de waarde en toekomst van sport in Brabant door BrabantSport en SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Michel Reinders, directeur BrabantSport, legt uit: “Onze beide organisaties geloven in de kracht van sport & bewegen en we delen de ambitie om van Brabant de meest vitale provincie van Nederland te maken, zowel vanuit economisch-, gezondheids- als sociaal-maatschappelijk perspectief.” Brigitte Musters, directeur-bestuurder van SSNB vervolgt: “We staan voor een gezonde, vitale samenleving waar het prettig wonen, leven en werken is. Het is goed om te horen dat veel politici zich uitspreken voor de rol die sport en bewegen hierin kan betekenen.”
En zo geschiedde. Afgelopen maandag trokken verkiesbare politici van vrijwel alle partijen naar SX, het sportmarketingcentrum op Strijp, om samen met Vos de fiets te bestijgen. Terwijl het tempo goed hoog lag, legde de wielerkampioene de politici verschillende prikkelende stellingen voor. Het resultaat kun je hieronder bekijken.

Sports & Technology vult de pijler innovatie en technology in voor BrabantSport. BrabantSport is de organisatie die zich inzet om Brabant sterker te maken door sport. SSNB is al 40 jaar de kennispartner en verbinder die zich inzet voor een gezond en veerkrachtig Brabant. SSNB werkt samen met onder meer overheden en verenigingen aan het versterken van de Brabantse sport- en beweeginfrastructuur.

↓