De openbare ruimte wordt steeds vaker ingezet voor het stimuleren van sport en spel. Tevens groeit het aantal innovatieve bedrijven dat speeltoestellen ontwerpt. Toch blijkt het verkopen van de toestellen aan gemeentes in de praktijk complex.

InnoSportLab Sport & beweeg is in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen, Jantje Beton, Sportinnovator, Vereniging Sport en Gemeenten hierover in gesprek gegaan met gemeentes en speeltoestellenleveranciers. De uitkomsten hebben geresulteerd in een rapport met handige tips voor beide partijen.

De publieke speeldriehoek
Bij de (her)inrichting van een (nieuwe) speelplek is er sprake van een constante wisselwerking tussen het belang van effect, acceptatie en efficiëntie. De interactie tussen deze 3 factoren is weergegeven in de publieke speeldriehoek die als denkraam dient voor zowel gemeentes als speeltoestelleveranciers. Idealiter wordt een speelplek ontworpen die een groot effect heeft op de wijk, geaccepteerd wordt door de stakeholders en dit alles met een zo klein mogelijk budget in zo min mogelijk tijd. Maar maximalisatie van alle drie de aspecten van de publieke speeldriehoek is lastig, zo niet onmogelijk. Het is voor zowel gemeentes als speeltoestelleveranciers belangrijk een balans te vinden die past bij de totale visie van de organisatie.

Tips voor gemeentes
Beleidsniveau

  • geef spelen een prominte(re) rol binnen jouw gemeente. Stel een speel(beleids-)plan op, vorm een werkgroep en neem een bewuste positie in de publieke speeldriehoek in.
  • maak een budgetplan dat het totaalplaatje omvat (beheer, vervanging, verrijking).

Individuele speelplekken

  • inventariseer de demografische ontwikkelingen en de reeds bestaande voorzieningen in een wijk, focus niet alleen op de huidige situatie maar ook op de toekomst;
  • plaats het proces binnen de publieke speeldriehoek; denk aan participatie, beoogd effect (doelgroep), budget.

Tips voor bedrijven

  • zorg voor een totaalplaatje (denk aan juridische wet- en regelgeving maar ook uitbreiding van de diensten);
  • maak het de gemeente zo gemakkelijk mogelijk;
  • overweeg als klein bedrijf samen te werken met andere bedrijven;
  • trigger de bewoner en speel in op trends en percepties;
  • positioneer een gemeente en jouw eigen organisatie binnen het model van de publieke speeldrie-hoek.
Benieuwd naar het volledige rapport? Download het hier!
En via deze link kunt u het interview over dit onderzoek met Sportinnovator lezen.
↓