Voor het Vitality Living Lab project gaat o.a. InnoSportLab Sport & Beweeg regelmatig de openbare ruimte in voor gemeenten. Ze halen hier beweegbehoeften op van bewoners en monitoren beweegeffect. Gemeenten hebben namelijk met data onderbouwde adviezen nodig om een goed beleid op het gebied van beweging in de openbare ruimte te kunnen vormen. Echter is met de nieuwe privacywetgeving deze data juist erg privacy gevoelig geworden.

Om data verantwoord te verzamelen en verwerken is voldoende kennis van de wet- en regelgeving nodig. InnoSportLab Sport & Beweeg is in samenwerking met vier studenten van Tilburg Universiteit Law & Technologie aan de slag gegaan met deze uitdaging.

Ze hebben de meetactiviteiten die ze in de openbare ruimte verrichten in kaart gebracht en langs de huidige wet- en regelgeving gelegd. Hierbij werd gekeken naar zowel het ophalen en analyseren van data als naar het rapporteren ervan. De studenten van Tilburg Universiteit hebben vervolgens een handleiding gemaakt hoe er volgens de huidige wet- en regelgeving op een juiste manier onderzoek verricht kan worden in de openbare ruimte. Bewoners krijgen binnen deze geoptimaliseerde werkwijze onder andere controle over hun eigen data. Daarnaast wordt dataverzameling intensiever besproken, worden de rollen van stakeholders in kaart gebracht en nieuwe technologieën getoetst middels een data protection impact assessment (DPIA)*.

Met de kennis die InnoSportLab Sport & Beweeg heeft opgedaan uit het onderzoek starten we binnen het Vitality Living Lab project (nog) verantwoorder onze onderzoeken en gebruiken we betrouwbare beweegdata om bewegen in de openbare ruimte voor iedereen vanzelfsprekend te maken.

Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek? Neem dan gerust contact op met het InnoSportLab Sport & Beweeg! https://innosportlabsportenbeweeg.nl/contact/

* DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen om deze vervolgens via maatregelen te verkleinen.

Dit onderzoek is onderdeel van het Vitality Living Lab project. Binnen het Vitality Living Lab project werken we in de Brainport regio samen met 14 partners uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en sport. Met het doel om ons regionale innovatie ecosysteem rond sport en vitaliteit te versterken en een gezonde actieve leefstijl in de samenleving te bevorderen. ​

↓