Het Inno4Sports project brengt de ambities van vijf Europese regio’s (Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland) bij elkaar; regio’s die allemaal werken in innovatieve waardeketens op het gebied van sport en vitaliteit. Deze regio’s en de daarin gevestigde clusters willen interregionaal van elkaar leren, kennis uitwisselen en duurzame samenwerkingsverbanden tussen clusters realiseren. IVACE is een van de partners uit het Inno4sports project.

IVACE is de regionale ontwikkelingsorganisatie van de regio Valencia, in Spanje. Met de input en de inzichten die ze via het  Inno4Sports project verkrijgen geven ze richting aan hun regionale operationele programma. Dat bestaat uit het ontwikkelen van een op kennis gebaseerde economie,  R&D&I (research, development en innovation) en de informatiesamenleving. IVACE probeert deze doelen te halen door intersectorale samenwerking, binnen concrete gebieden, zoals sport.

IVACE ziet sport als een essentieel onderdeel van de economie. Het kan bijdragen aan het creëren van banen, kan innovatie bij productie- en dienstverlenende bedrijven vergroten. Door de digitalistering in alle productie- en sport gerelateerde activiteiten en diensten, zijn efficiënte prestaties steeds afhankelijker van de Europese interne markt. Deze hangt samen met maatschappelijke eisen zoals gezondheid, levenskwaliteit en een circulaire economie.

Het project Inno4Sports geeft IVACE inzicht in de ontwikkelingen van techniek met betrekking tot sport en good practices op dit gebied. Good practices worden uitgewisseld, er wordt inzicht verworven over specifieke onderwerpen en over gemaakte vooruitgang en het wordt duidelijk gemaakt waar actie nog nodig is. Zo kan bewezen beleid gebenchmarkt worden en kunnen transnationale uitdagingen aangegaan worden in samenwerkingsverbanden.

Na de start van het Inno4Sports project opende IVACE een Sports Lab, om prioriteit te geven aan innovatie in de sport in de vorm van een aantal openbare beleidsmaatregelen. De quadruple helix partijen zijn aangesloten bij dit Lab en geven advies aan de regio met betrekking tot subsidies.

Lees hier het hele artikel.

↓