In het project Inno4Sports leren projectpartners uit verschillende regio’s in Europa van elkaar. Dit doen we onder andere door het uitwisselen van ‘Good Practices’ en te kijken hoe die in andere regio’s geïmplementeerd kunnen worden. Het Profit project is een van deze Good Practices van Sports & Technology die als inspirerend voorbeeld gebruikt wordt voor Valencia, Lapland, Debrecen (Hongarije) en Lodz (Polen). In dit project werken publieke en private partners samen om een actieve leefstijl te stimuleren in de openbare ruimte via het field lab model. Zie hier hoe het Profict Project als Good Practice gepresenteerd wordt.

↓