Het Inno4sports project brengt 5 Europese regio’s samen die allemaal het doel hebben om het innovatie cluster voor sport en vitaliteit in hun regio te optimaliseren. Alle projectpartners worden geïnterviewd over hun doelen, wat ze geleerd hebben in het project en over hun inspanning om sport en vitaliteit op de kaart te brengen. In het derde deel wordt Enrique Alcantara van ’the Instituto de Biomecánica de Valencia’ uit Spanje geïnterviewd.

Waarom besloten jullie om deel te nemen aan het Inno4Sport project?

‘We waren al lid van ClusSport: wat het doel heeft om de sportindustrie te versterken op EU niveau. Tijdens dat project werkten we samen met Cluster Sports & Technology en die benaderde ons voor het Inno4Sports project. We denken dat dit project een goede mogelijkheid is voor ons om van andere Europese regio’s te leren en om de regionale autoriteiten in Valencia te laten zien wat sport kan betekenen voor een regio. Sport is nog niet ingebed in ons regionale beleid, maar het speelt een rol in veel sectoren zoals toerisme en gezondheid. Inno4Sports was het goede project op het goede moment voor ons, omdat het ons helpt om te laten zien welke rol sport kan spelen voor een samenleving.’

Hoe zetten jullie sport op de kaart in de Valencia regio?

‘Dankzij onze betrokkenheid in het Inno4Sport en ClusSport project creëerden we een regionaal sport innovatiesysteem in Valencia. Voor de Inno4Sports studiereis in Maart 2019 in Valencia nodigden we veel stakeholders uit om te spreken of aanwezig te zijn bij meetings. Na dit evenement hadden we een koers ingezet en begonnen dingen echt te veranderen. Het lastige is dat er in Valencia vier verschillende afdelingen aan sportbeleid werken. We gaan proberen om deze afdelingen te verbinden. Bijvoorbeeld, we proberen stakeholders van toerisme en zorg bij elkaar te brengen. Samen hebben we een groot netwerk in verschillende sectoren en kunnen we veranderingen realiseren.’

Wat leerden jullie tot nu toe van het Inno4Sports project?

‘Van de studiereizen en andere (online) ontmoetingen met partners leerden we veel, maar de drie belangrijkste leerpunten zijn voor ons:

  1. Tijdens de studiereis naar Lapland liet de Regional Council of Lapland ons zien hoe duurzame ontwikkeling een van de kernactiviteiten voor veel bedrijven is. De bedrijven gebruiken moderne technologie om er zeker van te zijn dat de natuur behouden blijft terwijl ze verbeteringen in het gebied aanbrengen voor toerisme. De combinatie Sport – toerisme – duurzaamheid was nieuw voor ons en een onderwerp waar we ons op moeten richten in de Valencia regio. Lapland kan dienen als goed voorbeeld.
  2. In de Brainport regio in Nederland is sport al erg goed ingebed in het lokaal beleid. Iets zoals ‘The Vitality Living Lab-project’, waarin autoriteiten, bedrijven, universiteiten en kennisinstituten samen bewegen voor innovatie voor sport en vitaliteit, is echt indrukwekkend. De manier waarop in de Brainport regio techniek wordt gebruikt om de gezondheid van inwoners te verbeteren en hoe verschillende sectoren samenwerken om innovatie te realiseren, is iets wat we ook in de Valencia regio willen realiseren.
  3. Tijdens de studiereis naar de Brainport regio leerden we ook hoe we bedrijven en autoriteiten ‘Big Data’ en ‘Artificial Intelligence’ gebruiken. Dat kan voor ons in de toekomst erg interessant zijn. Big data is een grote trend over de hele wereld. Maar eerst moet je laten zien wat het potentieel is van big data in sport en gezondheid. Met goede voorbeelden uit de Brainport regio willen we verschillende pilots starten in Valencia, zodat we aan lokale autoriteiten kunnen laten zien hoe we efficient big data in kunnen zetten voor sport.’

Hoe kan het Inno4Sports project jullie helpen om je doelen te bereiken?

‘Door het project komen we in aanraking met organisaties uit verschillende sectoren. We hebben een ecosysteem gecreëerd en een brede groep van stakeholders. Dat is erg waardevol voor ons. Daarnaast helpen de projectpartners bij het schrijven van ons actieplan. Door het Inno4Sports project kunnen we ook samenwerkingen opstarten met partners voor pilots die aansluiten bij onze doelen.’

Wat is het ultieme doel van IBV?

‘Op dit moment is sport geen prioriteit in de regionale politiek. Ons belangrijkste doel is om dat te veranderen. We zouden willen dat sport een van de pijlers van het regionale beleid in Valencia gaat worden. Op korte termijn is het ons doel om nieuwe projecten te starten op het gebied van sport en innovatie. Op het moment is het erg moeilijk om subsidie te krijgen voor deze projecten, dus dat proberen we te veranderen.’

Lees hier het originele Engelstalige artikel of lees hier het interview met Cluster Sports & Technology.

↓