Partners in Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant hebben de handen in een geslagen voor een nieuw noodfonds voor innovatieve startups. Zij maakten zich vanaf het begin van de coronacrisis al zorgen om deze groep ondernemers. Daaruit is het idee ontstaan om een noodfonds op te richten om te voorkomen dat innovatie in de Brainport regio stilvalt en problemen ontstaan in de doorontwikkeling van deze bedrijven nadat de coronacrisis is overwonnen. De start-ups krijgen zo 3 maanden te tijd om tot een structurele oplossing van de financieringsvraag te komen. Het is een een overbruggingskrediet van €15.000 tot €30.000 voor kleinere, innovatieve start ups die korter dan 6 jaar bestaan, personeel in dienst hebben en een BV zijn. Het fonds is ongericht door van Incubator 3+, Technische Universiteit Eindhoven, Rabobank Regio Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Bright Move B.V., Gemeente Eindhoven, BRAVENTURE, ASML, Philips en Brainport Development. De regeling is 30 april van start gegaan en de voorwaarden en procedure zijn te vinden op www.brightmove.nl.

Aanvullend aan nationaal fonds
Het regionale noodfonds is nodig omdat kleinere startups tussen wal en schip vallen bij de huidige maatregelen. Zij komen niet in aanmerking voor veel landelijke regelingen. Het nationale fonds voor startups en scaleups, dat in Noord-Brabant wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), geeft kredieten tussen €50.000 en €2 miljoen. Het Bright Move noodfonds biedt leningen tussen de €15.000 en €30.000. Het regionale noodfonds en de landelijke Corona-Overbruggingslening (COL) vullen elkaar aan om zo veel mogelijk startups in de hele keten te kunnen helpen.

↓