Traditionele modellen van sportfaciliteiten hebben zich onvoldoende bewezen in het aanpakken van duurzaamheid uitdagingen, de stijgende energiekosten en de door klimaat veroorzaakte waterschaarste verergeren de situatie. Bovendien werden de meeste sportfaciliteiten in Europa vóór 1990 gebouwd, zonder rekening te houden met criteria voor energie-efficiëntie. In het kader van deze zorgen met betrekking tot het milieueffect is de behoefte aan verduurzaming van cruciaal belang geworden.

Met het oog op de cruciale rol van sportfaciliteiten in het welzijn en de ontwikkeling van de samenleving, heeft het Enhance Sustainable Measures In Sports Facilities (ESMIS) project tot doel ze te transformeren tot volledig duurzame structuren.

Het ESMIS-project zal intersectorale samenwerking, kennisuitwisseling en beleidsinterventies benutten om zijn doelstellingen te bereiken. Het streeft naar een duurzame sportinfrastructuur door milieuoverwegingen te integreren in sportpraktijken en duurzaamheidsmaatregelen in heel Europa te maximaliseren.

De lancering van het ESMIS-project markeert een belangrijke mijlpaal. Gehouden op 4 en 5 maart in Eindhoven, Nederland, en gehost door de projectleiders Cluster Sports and Technology, werden tijdens de kick-off dynamische discussies gevoerd en werden ideeën en visies uitgewisseld. Projectpartners – het European Platform for Sport and Innovation, Olympiacos SFP, Sport Ireland, INDESCAT en UCLM – verdiepten zich in het concept van innovatie in sportfaciliteiten en legden zo de basis voor een toekomst waarin duurzaamheid een centrale rol speelt in de wereld van de sport.

Binnen dit kader zal Cluster Sports & Technology verantwoordelijk zijn voor het leiden van het project consortium en ervoor zorgen dat alle projectdoelen en -doelstellingen worden behaald. Tijdens de kick-off presenteerden we enkele innovatieve voorbeelden uit Eindhoven en legden we de basis voor een succesvol project dat impact kan hebben in heel Europa in de komende jaren.

Door het verspreiden van kritische inzichten en geleerde lessen, streeft het ESMIS-project ernaar om besluitvorming en de implementatie van best practices in heel Europa te bevorderen, waardoor een meer duurzame en veerkrachtige sportsector wordt gestimuleerd die in lijn is met economische, sociale en milieudoelstellingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders Cluster Sports and Technology.

↓