“Grote ontdekkingen zijn altijd het gevolg van samenwerking tussen denkvermogens.” 
– Alexander Graham Bell

Het cluster Sports & Technology maakt de verbinding tussen bedrijven, (Sport)FieldLabs, kennispartijen en overheid. Delen van elkaars kennis, expertise en netwerk staan centraal om innovatie te bevorderen en kansrijke business op te leveren.In het kader van sport, vitaliteit, technologie en innovatie organiseren we op 19 april, 2018 de eerste bijeenkomst om MKB en Fontys dichter bij elkaar te brengen.

MKB meets Fontys

We laten u niet alleen kennismaken met wat er speelt binnen de Fontys-onderzoeksgebieden, maar ook tonen we mogelijkheden tot samenwerking met de Fontys. Wordt geïnspireerd door de mogelijkheden die tijdens de bijeenkomst geboden worden. Fontys Schetst u niet alleen de succesverhalen maar spreekt uit waar het beter kan en op welke fronten de hulp van het MKB onmisbaar is om vooruitgang en resultaat te boeken.

Inspirerende pitches uit verschillende vakgebieden geven inzicht in welke onderzoeken en thema’s Fontys op dit moment aan de orde stelt, waarna interactieve sessies plaatsvinden om de samenwerking daar waar mogelijk te concretiseren.

Een specificatie van het programma volgt.

Moment

Donderdag 19 april
Vanaf 14:00 uur
17.30 afsluitend een netwerkborrel

Locatie
Fontys Sporthogeschool
Zaal 5
Theo Koomenlaan 3
5644 HZ Eindhoven

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
In eerste instantie is deze bijeenkomst gericht op ondernemers en bedrijven. Ook voor personen en organisaties uit een ander werkveld (sport, overheid, maatschappelijke organisaties of andere kennisinstellingen) is deze bijeenkomst echter interessant en toegankelijk. Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Schrijf me alvast in!

Fontys S&T logo

↓