Samen met drie andere Europese sport clusters (Cluster Montage uit Frankrijk, Cluster Sports and Technology uit Nederland en het MSE Hungarian Sports & Lifestyle uit Hongarije) en met EPSI (Europees Platform voor Sport Innovatie), startte INDESCAT een nieuw Europees project. Het Catalaanse Sport Cluster is de coördinator van het ‘SmartsSports4Good-Life: Smart and Sustainable Sports Products and Services for the promotion of Healthy Lifestyles’ project. In dit artikel stellen we hen voor.

INDESCAT is het Catalaanse Sport Industrie Cluster, een private entiteit die geleid wordt door bedrijven. Als een Cluster brengen ze sport gerelateerde bedrijven en organisaties samen om zo acties te ontwikkelen die hun concurrentievermogen verbeteren en op die manier ook het concurrentievermogen van hun omgeving verbeteren.

INDESCAT vertegenwoordigt meer dan 80 bedrijven en organisatie, met een gezamenlijke omzet van bijna 1.500 M€, die diensten en producten voor de sport en beweeg markt aanbieden. INDESCAT is een vereniging zonder winstoogmerk met daarin bedrijven en organisaties van alle sport segmenten. Van micro-onderneming tot grote bedrijven die wereldwijd bekend zijn. We verdelen de sport industrie in drie pijlers, welke allemaal vertegenwoordigd worden binnen INDESCAT: evenementen, faciliteiten, consumenten producten en diensten.

Het project heeft als doen om de samenwerking tussen en binnen sport clusters te versterken door nieuwe business kansen voor MKB te creëren en aan te bieden en door Clusters te helpen om hun kennis over te dragen aan het MKB. Het project zal cross-sectorale samenwerking verbeteren (vooral tussen technologie, energie, toerisme en gezondheid sectoren) om de grootste uitdagingen waar Europa mee te maken heeft aan te kunnen en om meer voordeel te halen uit het digitalisatie proces en het aanbieden van koolstofarme producten en diensten. Door het ClusterXChange program, met onder andere bezoeken aan andere sport MKB’s en stakeholders, B2B, matchmaking en netwerkevenementen op regionaal en Europees niveau, faciliteert het project meer dan 50 uitwisselingen tussen 100 bedrijven en andere stakeholders uit Frankrijk, Nederland, Hongarije en Catalonië.

SmartSport4GoodLife (SS4GL) draagt bij aan de implementatie van de Europese industriële beleidsstrategie van investeren in een intelligente, innovatieve en duurzame industrie die Innovatie, digitalisering en decarbonisatie bevordert. Gelijktijdig draagt het project bij aan de regionale beleidsontwikkeling van de EU, gebaseerd op het bereik en de innovatiestrategie van de Smart Sepcialization (RIS3).

2020 wordt een uitdagend jaar door de coronacrisis. De wereldwijde industrie, en de sport sector is geen uitzondering, leeft in een onzeker tijd en de economie ligt stil. Aan ons de uitdaging om deze pandemie zo snel mogelijk overwinnen en onze businessmodellen aan te passen aan de nieuwe situatie. Door de coronacrisis heeft INDESCAT alle face-to-face events en acties uitgesteld of geannuleerd en bieden ze online oplossingen aan. Zo organiseren ze cross-sectorale webinars en helpen ze hun leden om de effecten van de crisis te verkleinen. Deze webinars worden samen met andere Catalaanse clusters gelanceerd en bieden tools en informatie aan over wettelijke en arbeidsmaatregelen, financiering, regelgevensaspecten, innovatie, concurrentievermogen, communicatie, telewerken en andere relevante onderwerpen. INDESCAT heeft ook webinars georganiseerd die specifiek voor de sport industrie zijn zoals: ‘Sustainable water management in recreational sports facilities’, welke samen met het ‘Catalan Water Partnership cluster’. INDESCAT werkt nog steeds aan de ontwikkeling van andere sectorgerichte webinars zoals: e-commerce, post-coronavirus sport clubs etc.

De effecten van de coronacrisis raken niet alleen de sport sector, maar ook de wereldwijde economie. Daarom is het meer dan ooit nodig om je te anticiperen op de toekomst en de juiste beslissingen te maken en om te zoeken naar interne en externe strategische allianties die het mogelijk maken om deze crisis zo goed mogelijk uit te komen. Daarom voert INDESCAT een onderzoek uit naar de impact van de coronacrisis op de sportsector. De studie stelt hen in staat om de evolutie en trends van de sportbedrijven tijdens en na de coronacrisis in kaart te brengen. Daaruit kunnen conclusies getrokken worden die INDESCAT kan gebruiken bij hun vraag voor ondersteuning bij overheidsinstanties. Wat zal bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de sportindustrie.

Lees hier het originele verhaal

↓