Cluster Sports & Technology doet samen met een aantal andere partners in de EU (waaronder de Europese Olympische Commissies, UEFA, EPSI en Kenniscentrum Sport & Bewegen) een dringende oproep aan autoriteiten om sport en vitaliteit een prominente en duurzame plek te geven in de herstelplannen rond covid. 

Covid heeft de sportsector op alle niveaus hard geraakt. Dit heeft een enorme impact op werkgelegenheid, burgerparticipatie in sport & fysieke activiteiten en overloop naar andere sectoren zoals innovatie, toerisme en gezondheidszorg. De sportsector draagt immers niet alleen bij aan een vitale samenleving via sportclubs en -scholen, maar ook door onderzoek & innovatie. Hiermee speelt de sportsector tevens een cruciale rol in de overleving van verschillende MKB-bedrijven.

De economische consequenties van covid zijn dan ook enorm, maar kunnen nog veel groter worden als er nu niet passend gehandeld wordt. Sport heeft een belangrijke rol in de transitie naar een fysiek & mentaal gezondere EU-burger, een groene economie & maatschappij en toekomstig beleid. Om die reden doen we een dringend beroep op nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor sport om deel te nemen in een gezamenlijk actieplan richting herstel, met sportstakeholders en publieke autoriteiten. Dit moet ertoe leiden dat investeringsmogelijkheden en herstelfondsen ook toegankelijk zijn voor de verschillende stakeholders in de sportsector.

Gezien de nood en de vitale rol die sport en fysieke activiteit kunnen spelen in het herstelproces, is snel handelen vereist. Alleen op deze manier kan de sportsector optimaal profiteren van de nationale economische investeringen en reformaties die ondersteund worden vanuit EU-fondsen. Lidstaten moeten inzien dat sport een cross-sectionele tool is om publieke beleidsdoelen te behalen. Relevante overheidsinstanties zouden sport & fysieke activiteit dan ook al in een vroeg stadium mee moeten nemen in de ontwikkeling en toepassing van de herstelplannen.

Download de position paper hier.

Publicatiedatum: 26-4-2021

↓