Zestien organisaties uit Brainport Eindhoven hebben de handen ineengeslagen om sport en innovatie nog meer in te zetten voor een gezonde en actieve leefstijl. In dit project onder de naam ‘Vitality Living Lab’ worden de komende 4 jaar kennis van high-tech, sport en vitaliteit samengebracht om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen. 

In een tijd waarin bijna de helft van de Nederlanders te weinig beweegt en de gezondheidszorg onder druk staat, is meer bewegen harde noodzaak. De initiatiefnemers gaan daarom nieuwe oplossingen ontwikkelenom de gebruiker te motiveren gezonde keuzes te maken, sporten makkelijker vol te houden, blessures te voorkomen of juist sneller ervan te genezen. Mensen via slimme technologie verleiden tot een gezonde en actieve leefstijl. Deze innovaties genereren zowel gezondheidswinst bij de inwoners als nieuwe bedrijvigheid en een nog sterkere economische positie van de Brainport regio.

“Het project Vitality Living Lab sluit aan bij de ambities van Eindhoven om verder uit te groeien tot een stad met gezonde inwoners. En we doen het op z’n Eindhovens: samen met allerlei partners, we lopen voorop om op innovatieve wijze tot goede oplossingen te komen. Alle dingen waar we als Brainport Eindhoven sterk in zijn, komen hier samen: sport, health en innovatie. ”

John Jorritsma, Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de Stichting Brainport

 Resultaten

Het project draagt bij aan de doelen van de provinciale Sportagenda Brabant Beweegt en richt zich de komende 4 jaar op het ontwikkelen van innovaties voor vitaliteit, duurzaam databeheer, het versterken van business development en van de fieldlabs. Concreet moet dit leiden tot een uniek living lab voor sport en vitaliteit inclusief een infrastructuur voor databeheer, vijftig nieuwe productontwikkelingen met een jaarlijks potentieel van minimaal 17 miljoen euro en een werkgelegenheidsgroei van 85 fte.

‘Sports & Technology is, als onderdeel van BrabantSport, dé motor achter Brainport als het gaat om sport en innovatie. S&T is initiatiefnemer van dit belangrijke project. Immers, de Brainport-regio bundelt in The Vitality Living Lab de krachten om innovatie in te zetten om mensen vitaal en gezond te houden. Een prachtig voorbeeld van ‘samen ambities waarmaken, zoals we dat in Brabant doen’.’

Michel Reinders, Directeur BrabantSport

 Investering en financiering

De totale investering voor dit project bedraagt bijna 4,9 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd vanuit het Europese regionale innovatieprogramma OP-Zuid. De andere helft wordt gefinancierd door de partners zelf.

 Partners

Naast initiatiefnemer S&T nemen de volgende partners deel aan het project ‘Vitality Living Lab’: TU/e, Fontys, Holst/IMEC, Brainport Development, BOM, GBO, SSNB, SporteXperience, S&T Business Club en 6 FieldLabs: InnoSportLab Sport en Beweeg!, InnoSportLab De Tongelreep, FieldLab bewegen in onderwijs, FieldLab aangepast sporten, PECE zorg fieldLab hockey en SportMax fieldLab wielrennen. Gedurende het project zullen (MKB) bedrijven nog aanhaken.

Cluster Sports & Technology

Het cluster Sports & Technology is een open netwerk van bedrijvenkennisinstellingen en sportfieldLabs waar ook overheden en maatschappelijke organisaties deel van uitmaken. Het cluster bouwt samen aan een vitale sportieve samenleving en genereert economische en maatschappelijke impact en bouwt voort op de kracht van de Brainport regio met technologie en open innovatie als motor.

———————————————————–

Meer informatie

Voor meer informatie over Vitality Living Lab kunt u terecht contact opnemen met René Wijlens via 06-21829070 of wijlens@sportsandtechnology.com.

 

↓