Iedere derde dinsdag van de maand is er van 14.00-17.00 ruimte voor een spreekuur met S&T.
U kunt dan in gesprek met de experts van S&T en Brainport Development. U kunt dan verschillende vragen stellen en overleggen over vervolgacties. Door de coronacrisis kan dit spreekuur niet fysiek plaatsvinden, maar we staan gewoon digitaal voor u klaar. We kunnen ons voorstellen dat u juist nu behoefte hebt aan het spreekuur. Als u hier een afspraak voor wil maken mail dan maximaal 1 week vooraf naar info@sportsandtechnology.com

↓