[soliloquy id="87"]

Nieuws

S&T start nieuw project, gericht op Innovatie & Business creatie

Samen met Brainport Development en Next Move heeft Sports & Technology onlangs een project ontwikkeld, gericht op het aanjagen van innovatie en business creatie op het gebied van sport, vitaliteit en technologie. Het project is deze maand gestart en kan rekenen op financiële ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds van de Metropool Regio Eindhoven (MRE).

Het bevorderen van innovatie en business creatie op het gebied van sport en vitaliteit is één van de speerpunten van Sports & Technology. Omdat dit ook aansluit bij de ambities van Brainport Development en Next Move hebben we onlangs besloten om hier samen aan te gaan werken. Samen met deze organisaties werden vervolgens doelstellingen geformuleerd en een projectplan geschreven. Hiermee was het project SportTech NextMove geboren.

 

SportTech NextMove

Het project SportTech NextMove neemt de innovatie- en business creatie funnel als uitgangspunt en wil met de behoefte van de bedrijven als uitgangspunt het (bestaande) dienstenaanbod optimaal toegankelijk maken en hiermee het innovatie- en business creatie traject versnellen.

 

Samen hebben zij de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Instroom in de innovatie-funnel stimuleren (middels het organiseren van events als inspiratiesessies en innovatie competites)
  • Optimalisatie van innovatie en business creatie rond de SportFieldLabs
  • Begeleiding door de innovatie-funnel optimaliseren door gerichte matchmaking naar support op het gebied van innovatie en business creatie.

 

Deze zaken moeten bijdragen aan een rijkere instroom, optimalere doorstroom en grotere kans op succesvolle innovatieve bedrijven op het gebied van sport, vitaliteit en technologie.

Binnen dit project wordt samengewerkt door Sports & Technology, Brainport Development en Next Move. Daarnaast wordt het project financieel ondersteund via het Stimuleringsfonds van de Metropool Regio Eindhoven (MRE).
Het project is gestart per 1 maart en loopt tot 30 november 2018.

Kijk voor meer informatie over dit project op de desbetreffende projectpagina.

↓