Door het coronavirus kon de geplande Staff Exchange Week (SEW) van Verde Cluster (Lodz, Polen) en Cluster Sports & Technology naar Lapland (Finland) niet door gaan. Sommige activiteiten vonden toch plaats, maar dan virtueel zodat de geplande informatieuitwisseling toch plaats vond en er ook van elkaar geleerd werd. O.a. 
– Een uitwisselingssessie over het opbouwen van het ecosysteem in Lapland. Ook Verde Cluster en Cluster Sports & Technology deelden hun ervaringen over het opbouwen van een ecosysteem. Er werd een update gegeven over de status van de actieplannen en de uitwisseling van ideeën en best practices waren vruchtbaar. Hieruit kon geconcludeerd worden dat we in verschillende regio’s allemaal bouwen aan een ecosysteem voor innovatie en dat onze uitdagingen, behoeften en acties vergelijkbaar zijn. Het is zinvol om verder vorm te geven aan de regionale actieplannen.
– Een uitwisseling over de actieplannen: Lapland deelden hun gedachten over beleidsbeïnvloeding, hoe kom je van een good practice tot beleidsbeinvloeding? Ze vertelden over het proces van het vormen van het opstellen van een actieplan. Daarna volgende een goed discussie en uitwisseling van ideeën. 
↓