[soliloquy id="87"]

Nieuws

Subsidie voor innovatie over de regiogrenzen heen

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Aanvragen voor kleine instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten kunnen ingediend worden vanaf 11 april 2017.

 

MIT-regeling

De Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. In 2017 is hiervoor € 55 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld door het Rijk en de provincies. Het beschikbare budget wordt verdeeld over projecten op het gebied van innovatieadvies, haalbaarheid en samenwerking.

 

Belangrijke data

Onder voorbehoud van publicatie (begin maart) zijn de openings- en sluitingsdata voor 2017:

  • 11 april 2017: Opening voor de kleine instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten (afhandeling op volgorde van binnenkomst)
  • 3 juli 2017: Opening voor R&D samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe)
  • 7 september 2017: Sluiting MIT voor álle instrumenten (afhandeling op volgorde van binnenkomst en volgens het tenderprincipe)

 

Wijzigingen MIT 2017

De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000.

De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio, worden bekend gemaakt via een officiële publicatie in de Staatscourant bekend en de website van RVO. Ook passen we de loketwijzer aan met de meest actuele informatie voor 2017.

 

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

 

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen.

 

Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje ‘MKB innoveert‘, waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. U vindt het boekje onderaan de pagina bij Download.

 

Bron: website RVO.

↓