Sport Vlaanderen doet een subsidieoproep richting Virtual Reality game ontwikkelaars

Doel van de projectoproep
De gameontwikkelaars en de sportsector bij elkaar brengen zodat er nieuwe en innovatieve mogelijkheden gecreëerd worden die een verrijking kunnen zijn voor het sport- en beweegaanbod. De projectoproep is geïnspireerd op het Gamefonds, maar heeft een eigen sportspecifieke doelstelling. Er worden projecten ondersteund die als eindproduct een Virtual Reality-game (VR-game) met een duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Aan de hand hiervan willen we kunnen nagaan welke mogelijkheden Virtual Reality (VR) biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen.

Deadline voor het indienen van de aanvragen
Dossiers kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 april 2019 om 12u.

Info- en ontmoetingsmoment
Op maandag 1 april is er in de Sportinnovatiecampus van Sport Vlaanderen Brugge een info- en ontmoetingsmoment. Er wordt extra uitleg gegeven over de projectoproep en er kunnen vragen gesteld worden. Het is ook een uitgelezen moment voor gameontwikkelaars en sportorganisaties om elkaar te ontmoeten en eventueel de basis te leggen voor een gezamenlijk project.

Wil je naar het info- en ontmoetingsmoment en/of meer informatie over de oproep? Zie: https://www.sport.vlaanderen/sport-en-innovatie/projectoproep-vr-games/

↓