Op 6 oktober 2020 is de uitslag van de SBIR (Small Business Innovation Research) Sportevenementen en de SBIR Sportaccommodaties bekend gemaakt. 14 ondernemers ontvangen geld om innovatieve producten en diensten die bijdragen aan het veilig en toegankelijk maken van de sport in tijden van COVID-19. De innovaties bij de SBIR Sportaccommodaties richten zich op de uitdagingen rond hygiëne en luchtkwaliteit in binnensportaccommodaties. De winnende innovaties bij de SBIr Sportevenementen richten zich op triage (onder andere sneltesten) en risicobeheersing met betrekking tot bezoekersstromen (tracken en tracen). De SBIR’s zijn uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van Sportinnovator en de ministeries van EZK en VWS.

Tijdens een digitale bijeenkomst ontvingen de 14 ondernemers hun certificaat en een budget van 25.000 euro voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Op basis van deze haalbaarheidsstudie kunnen de ondernemers een voorstel indienen voor de verdere ontwikkeling van hun innovatie. Voor fase 1 en 2 is in totaal 2.000.000 euro beschikbaar. De 14 ondernemers kunnen nu aan de slag met hun innovaties. Vanwege de uitzonderlijke situatie is de totale doorlooptijd van fase 1 en 2 maximaal 5 maanden.

Hieronder een overzicht van de winnaars, waaronder ook onze clusterpartner Signify Netherlands B.V. Voor het hele artikel, klik hier.

↓