Woensdag 19 februari was het weer tijd dat de partners van het Vitality Living Lab project bijeen kwamen, dit keer in het Holst Centre op de High Tech Campus in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst wisselden de verschillende partners van het project uit hoe zij een bijdrage leveren om mensen te verleiden om gezond en actief te zijn. De groep mensen met een inactieve leefstijl wordt steeds groter. Dat is de uitdaging waar de partners van het Vitality Living Lab oplossingen voor bedenkt. Hoe kan je door innovaties sport en beweging stimuleren?

De bijeenkomst werd gestart met een inleiding van de projectleiding waarin o.a. de route naar vitaliteit (het proces), de hoofddoelen, ‘The Big Picture’ en de plannen voor 2020 werden toegelicht.

Pitches door projectpartners
Na een korte pauze kreeg elke partner de kans middels een pitch haar rol binnen het project toe te lichten en/of welke innovatieve ontwikkelingen zij op de markt wil brengen. Zo beten TU/e en Fontys het spits af en gaven zij uitleg over de opleiding waarin (Bachelor) studenten aan de slag gaan met innovatieve projecten. Vervolgens kwam Embedded Fitness met originele ideeën om met gamen en bewegen het gevaar van minder bewegen om te zetten naar juist meer bewegen met behulp van technologie.

Daarna was het de beurt aan SSNB. Voor de projectpartners was er behoefte aan uitleg over de rol van de andere partners binnen het project. Dat gold ook voor Carlo van der Heijden van het InnoSportLab de Tongelreep. ‘’Voorafgaand was het voor mij niet duidelijk wat SSNB precies doet binnen VLL. Na deze pitch was het denk ik voor veel partners wel helder en daarom was deze bijeenkomst ook heel nuttig’’. SSNB vertelde onder andere over hoe de organisatie onafhankelijk advies geeft aan diverse publieke organisaties zoals gemeenten, wat innovatieve (technologische) oplossingen kunnen betekenen voor hun uitdagingen, en dat SSNB met name in de disseminatie van de resultaten van het project een grote rol kan spelen.

InnoSportLab de Tongelreep liet zien ­hoe zij in samenwerking met Embedded Fitness op een creatieve wijze een technologisch zwembad willen creëren. Daarna lichtte Libra Zorg toe hoe zij innovatieve producten op de markt willen brengen voor mensen met een fysieke beperking. Interessant om te zien was dat zij producten op de markt wil brengen voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen! Daarna kwam Imec Nederland zelf nog even aan het woord over welke rol zij invullen met betrekking tot het Vitality Living Lab. Het InnoSportLab Sport & Beweeg! gaf uitleg hoe zij de maatschappelijke impact van sport en bewegen onder de loep nemen. Als afsluiting pitchte SportExperience die de sportbeleving rondom ons leefgebied wil vergroten.

Lunch met (poster)presentatie
Na alle pitches was het tijd voor een lunchpauze, waarbij onder het genot van een gezonde hap de mogelijkheid was om verder informatie op te doen bij de partners door middel van een (poster)presentatie.

Na de lunch werd door de projectleiding voor de nieuw aangesloten gasten nog een korte inleiding gegeven over het Vitality Living Lab om vervolgens een seminar te starten met een aantal inspirerende sprekers over vitaliteit.

Lokale Sportakkoorden

Als eerste sprak Brigitte Musters van SSNB over de lokale Sportakkoorden binnen Noord-Brabant. SSNB heeft als missie om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Na het Nationale Sportakkoord wordt nu op lokale schaal afspraken gemaakt over hoe clubs en andere sport- en maatschappelijke organisaties sport en bewegen kunnen gaan stimuleren. Deze Sportakkoorden moeten ervoor zorgen dat mensen langer vitaal blijven, kunnen meedoen in de samenleving, zo lang mogelijk hun eigen keuzes kunnen blijven maken en een sociaal netwerk hebben (en houden). SSNB is in vele gevallen betrokken bij het opstellen van deze lokale Sportakkoorden. Maar de Sportakkoorden geven ook een kans voor bedrijven en/of opdrachtgevers om innovatieve producten op de (lokale) markt te introduceren. Projectmanager van het InnoSportLab Sport en Beweeg!, Lars van Raaij, was betrokken bij het Lokale Sportakkoord in Eindhoven. ‘’Doordat ik zelf aanwezig was bij het Lokale Sportakkoord in Eindhoven heb ik het belang en de kansen gezien van de Lokale Sportakkoorden met betrekking tot vitaliteit’’, aldus Van Raaij.

Brainport Smart District
Daarna was de beurt aan Peter Portheine, directeur van Brainport Smart District, die een inspirerend verhaal vertelde over ‘’Living The future: Brainport Smart District’’. De missie van deze organisatie: de slimste woon- en werkwijk ter wereld zijn. De rol van vitaliteit in de samenleving kwam meteen naar voren doordat bewoners mee kunnen en mogen beslissen over wat zij precies willen met de ‘woon- en werkplek’. Deze locatie kan worden gezien als ‘living lab’ voor projectpartners: een proeftuin voor innovaties. Peter Portheine legde hierbij tot in het kleinste detail uit wat de plannen zijn met de wijk en welke mogelijkheden er liggen voor innovaties voor vitaliteit binnen de wijk.

Emma
Als laatste spreker kwam namens het bedrijf Fellowes Stephanie Volz aan het woord over ‘’Emma’’. Emma is een fysiek tastbare pop die weergeeft wat er met je kan gebeuren door overmatig kantoorwerk. Zoals eerder benoemd wordt de groep mensen met een inactieve leefstijl steeds groter. Met het introduceren van Emma wil Fellowes een bewustzijn creëren bij kantoormedewerkers door te laten zien hoe het lichaam van de kantoormedewerker kan veranderen als gezond werken niet wordt geïntegreerd in het werkplekontwerp en de kantoorinrichting. Met Emma benadrukt Fellowes dat een innovatieve werkplek kan helpen bij het voorkomen dat we zelf ‘’Emma’’ worden.

Afsluiting
Tot slot werd het inspirerende seminar afgesloten met een borrel en konden alle partners onder het genot van een drankje nog eens rustig napraten. Bart van Gennip van Fontys keek met tevredenheid terug op de partnerbijeenkomst. ‘’We hebben allemaal ons eigen verhaal kunnen doen en geluisterd naar andere partners waardoor de onderlinge relaties binnen het VLL Project duidelijker zijn geworden. Daarnaast heb ik veel interessante contacten en relaties tussen business en onderwijs gehoord én gezien. Al met al een zeer geslaagde middag’’

↓