De voortgangsrapportages van de Brainport Nationale Actieagenda en Regio Deal zijn onlangs verschenen.

De Brainport Nationale Actieagenda is een jaar geleden opgesteld door het Rijk, provincie Noord-Brabant en Brainport Eindhoven. Het doel: versterken en versnellen van de inspanningen om de potentie van de economisch krachtige regio maximaal voor onze nationale economie te benutten. Benieuwd hoe het nu is op het gebied van de 5 pijlers?:

  • Talent
  • Kennis, innovatie & ondernemen
  • Vestigingsklimaat
  • Digitalisering
  • Maatschappelijke innovaties

˜Zie de voortgangsrapportage: https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/uitvoering-brainport-nationale-actieagenda-een-jaar-op-weg

Medio 2018 is ook de Regio Deal Brainport Eindhoven gesloten met het doel het bevorderen van de brede welvaart, leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht. Er wordt in deze deal ingezet op drie pijlers: voorzieningenniveaus, aantrekken en behouden van talent en innovaties met maatschappelijke impact. In deze regiodeal is bijvoorbeeld investeren in Urban Sports in de openbare ruimte en in Area 51 opgenomen en Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep. Voor meer informatie zie: https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/investeringen-in-voorzieningenniveau-van-hele-regio

 

 

 

↓