Duurzame veranderingen in een wijk, om mensen aan het bewegen te krijgen. Het Vitality Living Lab, een project waaraan zestien regionale partijen deelnemen, wil dat over vier jaar bereiken. Maar het is meer dan dat, vertelt John van de Laar, directeur SportBizz een van die zestien partijen. Hij leidt het onderdeel business design. “Het moet een duurzaam eco-systeem worden dat gericht antwoorden vindt op de vitaliteitsproblemen in steden, gebruikmakend van de opgetelde expertise van de deelnemende partijen in het project.” Vanuit dit project start deze week het Vitality Accelerator Program. Een versnellingsprogramma voor startups en innovatieteams die een innovatie hebben die mensen verleidt meer te bewegen. 

Gedurende tien weken krijgen acht startups of innovatieteams (bestaande bedrijven met een innovatie) begeleiding van een coach en is er een inhoudelijk programma met workshops over bijvoorbeeld validatie, funding en businessmodellen. “We sluiten zoveel mogelijk aan bij waar het team nu staat. Ze hoeven niet aan alle inhoudelijke onderdelen deel te nemen. Als een ondernemer zegt zijn innovatie al te hebben gevalideerd dan hoeft hij die workshop niet meer te volgen. Hij mag wel laten zien aan zijn coach hoe hij dat gedaan heeft. Die coach oordeelt dan of dat naar behoren is gebeurd.”

Het is niet zo dat de deelnemers zich tien weken volledig vrij moeten maken voor het programma. “Daarin verschillen we van andere versnellingsprogramma’s. Vaak zie je dat mensen naast de startup nog een baan hebben of dat ze al ondernemer zijn en denken een innovatie te hebben gevonden. Ze kunnen nog niet de stap zetten om er volledig voor te gaan en moeten het programma naast hun andere werk kunnen volgen.”

Het Vitality Accelerator Program brengt de kennis en expertise van de zestien deelnemende partijen bij elkaar. Die partijen zijn de TU/e, Fontys, Holst/IMEC, Brainport Development, BOM, Sportservice Noord-Brabant, GBO, Sport eXperience en de zes Eindhovense FieldLabs. Het Cluster Sports & Technology is kartrekker van het project en initiatiefnemer van het acceleratieprogramma. Binnen dit cluster werken bedrijven, sportfieldlabs en kennisinstellingen samen voor een vitale en sportieve samenleving. “Dit cluster werkt al jaren aan innovaties voor Vitality en Performance en economische impact. Het programma moet er onder meer voor zorgen dat we voortdurend innovaties kunnen inzetten om die vitaliteit te verbeteren en dat we ze kunnen vermarkten.” Als het project over vier jaar klaar is, blijft het Vitality Accelerator Program onderdeel van het Cluster Sports & Technology.

Elke betrokken partij brengt weer een eigen netwerk met zich mee. Van de Laar: “Een team kan met van alles zitten: welke doelgroep spreek ik aan of is er überhaupt wel vraag naar? Hoe kom ik aan financiering? Dan is het heel fijn als je een groot netwerk hebt van honderden mensen en partijen die je aan kan spreken om zo’n team verder te helpen. Wat je soms ziet mislopen is dat bijvoorbeeld  iemand een technisch ontwerp heeft dat om het in productie te brengen helemaal opnieuw ontworpen moet worden. Daar kan GBO, die ook partner is in dit project, een rol in spelen. GBO verzorgt sowieso een workshop over Agile Engineering.” Door die samenwerking en het netwerk van alle partijen is het mogelijk om de kosten van het versnellingsprogramma laag te houden, legt Van de Laar uit: “Het is geen commercieel programma.” 

Uiteindelijk gaat het er binnen het project Vitality Living Lab om dat er over vier jaar een duurzame manier van samenwerken is ontstaan waarmee economische en maatschappelijke waarde wordt gecreëerd als oplossing voor vitaliteitsproblemen. “Vitality Living Lab staat voor meer bewegen en een gezondere leefstijl. Elke partij heeft binnen het project een eigen rol. Zo heeft TU/e parameters ontwikkeld waarmee de vitaliteit binnen een stad of wijk in kaart kan worden gebracht. Dat kan thuis, op het werk, in de publieke ruimtes, op sportgebied en op school zijn. Als duidelijk is wat er in een wijk speelt of wat het probleem is, kan er gericht naar een oplossing worden gezocht. Met het versnellingsprogramma willen we gerichte calls uitzetten zodat we marktrijpe oplossingen sneller naar de markt kunnen brengen. Zo’n oplossing kan dan weer in een van de FieldLabs worden getest.” 

Zo’n gerichte call is er deze eerste keer nog niet. “Het is een pilot en we starten met innovaties die marktrijp zijn.” De deelnemende startups en innovatieteams zijn geselecteerd uit de Vitality Pitch Stop. Vorig jaar september presenteerden elf startups en innovatieteams hun innovatie aan de initiatiefnemers en experts uit het project Vitality Living Lab. De experts bevroegen de startups en teams op onderwerpen als technologie en design, markt en businessmodel, financiering, het team, data, communicatie en branding. Acht van deze startups zijn zover dat ze kunnen versnellen, zegt Van de Laar. Die acht nemen deel aan het Vitality Accelerator Program.

Aan het programma nemen deel:

Thermostar BV / Swimm: 

Zwemmen in een klein zwembad met een door een programma of sensoren aangestuurde tegenstroom. 

Wanderwatch: 

Wanderwatch combineert de lol van videogames met al het goede van buitenspelen.

Kinetic Analysis:

Slim textiel die biomechanica en fysiologische parameters registreert.

InMotion VR/ Corpus VR:

Ontwikkeling van een sensorpak voor de romp en bovenste extremiteiten dat gekoppeld is aan een Virtual Reality bril waardoor oefeningen gedaan kunnen worden voor hoofd, nek, schouder, armen en romp.

Digo:

Gepatenteerde methode voor het digitaal waarderen & valideren van prestaties.

KNUBB e-motion:

Platform voor training bij fitness, fysiotherapie en revalidatie

Sportany:

Overal en altijd divers sporten en bewegen zonder daarvoor een abonnement af te hoeven sluiten

InnoSportLab De Tongelreep:

Zwemles van de toekomst

Het Cluster Sports & Technologie is kartrekker van het project The Vitality Living Lab. De andere partners zijn: TU/e, Fontys, Holst/IMEC, Brainport Development, BOM, GBO, SSNB, Sport eXperience, S&T Business Club en 6 FieldLabs: InnoSportLab Sport en Beweeg!, InnoSportLab De Tongelreep, FieldLab bewegen in onderwijs, FieldLab aangepast sporten, PECE zorg FieldLab hockey en SportMax FieldLab wielrennen. De totale investering voor dit project bedraagt bijna 4,9 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd vanuit het Europese regionale innovatieprogramma OP-Zuid. De andere helft financieren de partners zelf.

De foto’s zijn van de kick-off bijeenkomst

↓