Het ministerie van VWS publiceert elke vier jaar een Landelijke Nota Gezondheidsbeleid. Deze ‘gezondheidsnota’ beschrijft de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid. Gemeenten maken hier een lokale vertaalslag van, voor hun gezondheidsbeleid. De gezondheidsnota 2020-2024 legt veel prioriteit bij een gezonde leefstijl. Sport en bewegen kunnen sterk bijdragen aan de doelen van de gezondheidsnota.

De centrale visie voor de nieuwe gezondheidsnota is ‘health in all policies’. Dat wil zeggen dat gezondheidsbeleid concreet wordt gemaakt over beleidsdomeinen heen. Daarnaast is het concept ‘positieve gezondheid’ gekozen als leidraad. De nota legt de prioriteit bij vier gezondheidsvraagstukken:

  • de sociale en fysieke leefomgeving
  • gezondheidsachterstanden
  • mentale druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen
  • vitaal ouder worden

Daarmee heeft de gezondheidsnota dus ook grote raakvlakken met ambities uit het Preventieakkoord én het Sportakkoord en past het uitstekend bij de doelen van het Vitality Living Lab project. In dit project worden mensen door middel van Innovaties verleid om te sporten en te bewegen voor vitaliteit. Veelal door innovaties in de fysieke leefomgeving (@public spaces, @work, @school, @home), maar ook door innovaties in de sociale leefomgeving (bijvoorbeeld gebruik maken van de band met collega’s in context @work). Ook wordt er binnen het Vitality Living Lab project ingezet op interventies in specifieke wijken, waar sport en bewegen nog niet vanzelfsprekend is en de gezondheid lager is. Zo helpen diensten ontwikkeld in het project gezondheidsachterstanden te verkleinen.

Lees de Nota Gezondheidsbeleid hier 

↓