Brainport Eindhoven gaat zich nog meer op het thema vitaliteit richten. Zestien organisaties uit Brabant gaan binnen het project ‘Vitality Living Lab’ de komende vier jaar samenwerken voor meer innovatieve oplossingen om een gezonde en actieve leefstijl onder Brabanders te bevorderen.

“Dit project is zeker niet het begin of het eindpunt”, zegt René Wijlens projectleider van het Vitality Living Lab project, namens Cluster Sports and Technology. “Het is een veel bredere beweging waarbij we sport en vitaliteit als drijfveer gebruiken voor een gezondere en actieve leefstijl en waarbij economisch rendement een belangrijke rol speelt.”
Het thema vitaliteit zit diep geworteld in het Cluster Sports and Technology, legt Wijlens uit. “Een groot aantal organisaties heeft aangegeven dat ze meer innovaties rond vitaliteit willen opzetten. De kennisinstellingen TU/e en Fontys waren daar bijvoorbeeld al mee bezig. Dan is het onze taak om dat samen te brengen.”
De gemeente Eindhoven is daar ook bij gebaat. John Jorritsma, Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de Stichting Brainport, is dan ook enthousiast over de nieuwe plannen. “Het project Vitality Living Lab sluit aan bij de ambities van Eindhoven om verder uit te groeien tot een stad met gezonde inwoners. En we doen het op z’n Eindhovens: samen met allerlei partners, we lopen voorop om op innovatieve wijze tot goede oplossingen te komen. Alle dingen waar we als Brainport Eindhoven sterk in zijn, komen hier samen: sport, health en innovatie.”

Publieke ruimte

Het Vitality Living Lab richt zich met name op vitaliteit in de publieke ruimte. “We gaan vooral kijken naar hoe je de publieke omgeving zo kunt inrichten dat mensen verleid worden om meer te gaan bewegen. Dat gebeurt met slimme technologie. We kunnen slimme oplossingen al demonstreren in de praktijk, om van daaruit te komen tot waarden die elders verzilverd kunnen worden.”
We gaan vooral kijken naar hoe je de publieke omgeving zo kunt inrichten dat mensen verleid worden om meer te gaan bewegen. – René Wijlens
Inwoners van Eindhoven gaan die praktijktesten zeker merken. “Niet op een manier dat je wordt gedwongen om te bewegen, maar meer onmerkbaar en ondersteunend in wat ze kunnen doen. We gaan denken vanuit de kracht van mensen en die kracht gaan we bevorderen zodat ze het leuk vinden om te gaan bewegen.” Als voorbeeld noemt Wijlens projecten als het slim inrichten van wijken zoals de lichtroute in de wijk Eckhart en innovaties rond grotere evenementen als de marathon Eindhoven. “Steeds gericht op de activering van burgers naar gezond actief beweeggedrag.”

Vier lijnen

Het vitaliteits-project zal over vier lijnen naar nieuwe oplossingen gaan kijken. Allereerst is data een belangrijk onderdeel. Wijlens: “Hoe kun je data verzamelen uit de praktijk om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en valideren voor de praktijk?” Het bedenken van innovatieve oplossingen vormt dan ook een logische tweede lijn, waarbij de overheid ook een belangrijke rol heeft. “Vaak is de ruimte van de overheid en de overheid is ook vaak partner, ontwikkelaar en investeerder.” Uit die innovaties moet ook de derde lijn komen: verdienmodellen voor het bedrijfsleven. De vierde lijn is de vorm van het project: het Vitality Living Lab “Daarin brengen we innovaties letterlijk naar de praktijk.”

Bestaande infrastructuur versterken

In Brainport Eindhoven lopen al verschillende vitaliteitsprojecten, maar het Vitality Living Lab moet meer als een overkoepelend geheel worden gezien. “Met dit project hopen we in groter verband echt iets teweeg te brengen op het gebied van vitaliteit. Het zal zeker een aantal concrete voorbeelden gaan opleveren, maar we proberen vooral de beweging die we al hebben te versnellen. De bestaande infrastructuur willen we versterken en niet alleen door er over te praten maar oplossingen ook duidelijk in de praktijk vorm te geven.”
In het DNA Dat deze samenwerking juist in Brabant ontstaat is volgens Wijlens niet vreemd. “Als je kijkt naar de regio is er een duidelijke traditie van samenwerken en samen optrekken. Bij het Cluster Sports & Technology, een element binnen Brabant Sport opereren we vooral vanuit de kracht van innovatie en technologie. Als je dat koppelt aan thema’s als sport en vitaliteit en je vermengt dat met het Brabantse DNA, dan krijg je wat we graag met het cluster willen zien: een open innovatie structuur.”

Bedrijven bij betrekken

De totale investering voor dit project bedraagt bijna 4,9 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd vanuit het Europese regionale innovatieprogramma OP-Zuid. De andere helft wordt gefinancierd door de partners zelf. Bij die partners zitten al een aantal bedrijven in een consortium, maar Wijlens zegt dat het cluster nog actief bedrijven uitnodigt om mee te doen. “Die gaan ook profiteren van de infrastructuur die we hebben.”
↓