Op dinsdag 19 mei 13.00 – 15.00 uur organiseert Cluster Sports & Technology samen met Europese partners een webinar over sport & vitaliteit in de samenleving na het coronavirus. Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen we ons daar op voorbereiden? Welke rol kan innovatie er in spelen?

Corona raakt de sport & vitaliteit sector in heel Europa. Huidige business modellen voldoen niet meer en social distancing wordt het nieuwe normaal. Echter weten we ook dat sport & vitaliteit onverminderd belangrijk zijn in het (post)coronatijdperk. Het webinar wil inzicht geven in hoe verschillende Europese MKB-netwerken en clusters op het gebied van (innovatie voor) sport & vitaliteit het MKB kunnen ondersteunen bij het aanpassen aan de nieuwe sporteconomie in het (post)coronatijdperk. Tijdens het webinar worden open discussies gevoerd tussen belangrijke Europese stakeholders zoals clusters, netwerken, intermediairs en regionale overheid en verwante organisaties. Samen kunnen we concrete acties benoemen waarmee we het MKB optimaal kunnen ondersteunen bij (de transformatie tot) ‘het nieuwe normaal’.

Er zullen vier hoofdthema’s besproken worden

  • Wat zijn de problemen waar (MKB) bedrijven binnen onze clusters en regio’s tegenaan lopen?
  • Hoe kunnen  clusters, regio’s en bedrijven  op deze crisis te reageren?
  • Op welke wijze kunnen innovaties hen te helpen? Wat zijn vervolgstappen?
  • Wat kan Europa doen?

Ben jij hierin geïnteresseerd? Meld je dan hier gratis aan.

Bekijk hier het programma

 

↓