Samen verbinden, samen innoveren en samen creëren voor het versterken van het ecosysteem

Als samenleving hebben we de uitdaging om mensen actief en vitaal te krijgen en te houden. Daarnaast kennen we op sportief gebied uitdagingen om internationaal mee te blijven doen in de wereldtop. Slimme technologie helpt ons bovenstaande uitdagingen aan te gaan en economische en maatschappelijke kansen te benutten. Om succes te behouden is het versterken en toegankelijk maken van het ecosysteem voor innovatie in sport en vitaliteit van cruciaal belang. Deze overtuiging vraagt een nieuwe manier van werken waarbij we uitgaan van onze eigen kracht. Samen gaan wij verbinden, innoveren en creëren.

De kracht van verbinding

Open innovatie en samenwerken zit in het bloed van de Brainport regio. Dit wordt dagelijks bewezen door het realiseren van nauwe samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen, ondernemers en fieldlabs. Het stimuleren, verbinden, creëren en uitdragen hiervan vormt daarvoor de basis en is van cruciaal belang voor het verder ontwikkelen van het ecosysteem.

Vanuit de kracht van de Brainport regio kent Brabant ook vele successen op sportief gebied. Het Cluster Sports & Technology verbindt de innovatieve manier van werken van Brainport met de sportmentaliteit van Brabant. We creëren hiermee economisch rendement voor het bedrijfsleven, betere sportprestaties en een vitalere omgeving voor de burger.

Van projecten naar een (h)echt ecosysteem

Het Cluster Sports & Technology werkt al jaren succesvol samen met het bedrijfsleven en fieldlabs aan maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. De verbindende factor is hierbij de ontwikkeling en implementatie van innovaties voor bewegen, sport en vitaliteit. We werken aan innovatie (programma’s) voor verschillende doelgroepen in verschillende omgevingen, zoals thuis, op het werk, op school, bij de sport(club/vereniging) of in de openbare ruimte.

De kansen op verdere groei en het creëren van nog meer impact vragen om een nieuwe manier van werken. De stap van het verbinden van losse projecten en activiteiten naar de realisatie van een (h)echt ecosysteem met een meerjarig programma en een gezamenlijke overtuiging waarin de hele keten vertegenwoordigd is. Van fundamenteel onderzoek tot marketing, een klimaat van open innovatie dat toegang biedt tot kennis, netwerk en investeerders.

Samen creëren

Het aanbod van technologie en innovatieve ideeën moeten we samenbrengen met de vraag vanuit gebruikers. Overheden faciliteren dat innovaties tot maatschappelijke waarde komen. Kennisinstellingen doen (toegepast) onderzoek en living labs verzamelen data in de praktijk om ondernemers vooruit te helpen, zodat innovatieve producten versneld op de markt gebracht kunnen worden. Het gebruik maken van elkaars capaciteit, netwerk, disciplines en faciliteiten fungeert als een hefboom in ontwikkeling en toepassing van innovaties.

De toekomst: Innovation Centre for Sports & Vitality

We willen voortbouwen op de bestaande samenwerking en op de gerealiseerde successen. Vanuit structurele samenwerking op het gebied van innovatie werken we samen aan een Innovation Centre for Sports & Vitality: een omgeving voor doelgerichte multidisciplinaire samenwerking op het gebied van innovatie in sport en vitaliteit, met als basis de technologische expertise van Brainport. Het (fysieke) innovatieplatform en netwerk voor inspiratie, vernieuwing  en nieuwe bedrijvigheid.

Het Innovation Centre is meer dan een locatie. Het is een beweging, een nieuwe manier van samenwerken om innovaties voor sport en vitaliteit te versnellen. In het Innovation Centre komen onderzoekers, ondernemers, ontwikkelaars en fieldlabs bij elkaar voor inspiratie, verbindingen, ontmoetingen en het aanjagen van innovatieve oplossingen. Door de betrokken partijen fysiek bij elkaar te brengen, worden ideeën gerealiseerd en business gecreëerd.

Heb je vragen of zie je kansen op samenwerking? Neem dan hier contact met ons op.

↓