Inno4Sports

Inno4Sports

Sport for Growth and Healthy & Vital communities Projectomschrijving Inno4Sports plaatst zichzelf in de context van sociaaleconomische transformaties in Europa die nieuwe dimensies openen voor de kapitalisatie van sportecosystemen. De mogelijkheden van...
The Vitality living lab

The Vitality living lab

Moving Together for Vitality Projectomschrijving Zuid Nederland heeft op het domein Sport & Vitaliteit een uitstekende uitgangssituatie opgebouwd. De marktkansen binnen dit domein zijn bovendien groot, gelet op de oplopende kosten van gezondheidszorg (door zowel...
SportTech NextMove

SportTech NextMove

SportTech NextMove Projectomschrijving Dit project neemt de innovatie- en business creatie funnel als uitgangspunt en wil met de behoefte van de bedrijven als uitgangspunt het (bestaande) dienstenaanbod optimaal toegankelijk maken en hiermee het innovatie- en business...
↓