Samen met vijf andere partners is Cluster Sports & Technology erin geslaagd een Europees project te winnen waarin mensen worden gestimuleerd om meer lichamelijk actief te zijn. Met dit project willen we best practices uit heel Europa aanbieden die het probleem van inactiviteit aanpakken, dat alleen maar is toegenomen na de Covid-19 pandemie.

Wat houdt het Re-Train project in?

Dit Europese project is gericht op het aanmoedigen van een gezonde levensstijl voor iedereen, in het bijzonder om de implementatie van de Europese Week van de Sport te ondersteunen door innovatie aan te moedigen en nieuwe modellen en programma’s te ontwikkelen die de deelname van burgers aan sport en lichaamsbeweging in het post-pandemische tijdperk kunnen stimuleren.

Hiervoor werken we samen met 5 partijen: Universidad Europea de Valencia (Spanje), EUROPEAN CULTURE AND SPORT ORGANIZATION (Italië), JYVASKYLAN KAUPUNKI (Finland), INNOVATIONSMANUFAKTUR GMBH (Duitsland) en EPSI (België). EPSI is de leider van dit project en vervult dus de rol van coördinator. Het project heeft een budget van 400 000 euro, verdeeld over de partners. Samen gaan we ervoor zorgen dat meer mensen in Europa lichamelijk actief zijn! Een ambitieus project heeft ambitieuze doelen nodig!

Hoe zal het traject verlopen?

  Het project zal een reeks conferenties/workshops op lokaal niveau organiseren tijdens de Europese sportweken, EWOS2023 en EWOS2024, die door elke partner in zijn eigen land worden gehouden, gericht op de concrete betrokkenheid van relevante stakeholders en beleidsmakers zoals sport KMO’s, sportorganisaties en -federaties, en de publieke sector. In elke conferentie/Workshop zal het verplicht zijn om een specifieke sportactiviteit binnen het programma te bekijken, in hetzelfde model van de Europese Week van sportinitiatieven en periodieke bijeenkomst. De deelnemers worden gestimuleerd om zich in te zetten voor een van de onderwerpen van het ERASMUS+ SPORT programma.

  Cluster Sports &Technology ondersteunt de ontwikkeling van het in kaart brengen en analyseren van de best practices van verschillende mensen die mensen bewegen om lichamelijk actief te zijn. Daarna wordt er een gids voor overdraagbaarheid gemaakt en gedeeld met geïnteresseerde partijen in heel Europa.

  Het project eindigt in december 2024. We houden je op de hoogte van onze vorderingen via onze nieuwssectie!

  Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven nietnoodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese
  Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

  Status project

  Einde: 31 December 2024

  Lopend

  Meer informatie

  Organisatie: Cluster Sports & Technology
  Contactpersoon: René Wijlens
  Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
  E-mail: info@sportsandtechnology.com

  ↓