Samen met 10 andere partners is Cluster Sports & Technology erin geslaagd een Europees project binnen te halen om het innovatieniveau binnen sportorganisaties te evalueren en hen te helpen bij het verbeteren van hun bestuur, het benchmarken van hun prestaties en het uitblinken in innovatie. Deze index is geïnspireerd op het European Innovation Scoreboard en de Nederlandse Sport Innovatie Monitor en is bedoeld om overheden te helpen bij het versterken van hun sportinnovatiebeleid. Het biedt een snelle zelfbeoordelingstool voor innovatie aan lokale en regionale sportorganisaties, kleine bedrijven en zowel publieke als private entiteiten, terwijl het ook de sportinnovatie in heel Europa in kaart brengt.

Wat houdt het Sport Innovatie Index project in?

Dit project wil een instrument ontwikkelen voor het beoordelen van het innovatieniveau van sportorganisaties, met als hoofddoel het verbeteren van hun bestuur, het vergemakkelijken van vergelijkingen van innovatieve resultaten in de loop van de tijd of ten opzichte van andere organisaties, en het stellen van nieuwe normen voor innovatie.

De Sports Innovation Index is ontworpen om overheden, waaronder gemeenten, regionale organen en sportministeries, te helpen bij het versterken van hun sportinnovatiebeleid. De Sports Innovation Index zal specifieke indicatoren vaststellen om de innovatiecapaciteit van sportgerelateerde organisaties te evalueren.

Hiervoor werken we samen met 10 andere partijen: Olympiacos SFP (Griekenland), EPSI (België), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Business School (Nederland), Mulier Instituut (Nederland), VSSÖ (Oostenrijk), Cluster VERDE (Polen), Asociacion para el Impulso, Investigación, Desarrollo e Innovacion (Spanje), Sport Azores (Portugal), LINKS Foundation (Italië) en Surpass Sport Systems Ltd (Ierland). EPSI is de hoofdpartner en projectcoördinator.

Hoe zal het traject verlopen?

  Het project wil niet alleen de innovatieprestaties analyseren, maar ook een snelle zelfbeoordelingstool (een platform) creëren voor lokale en regionale sportorganisaties, kleine bedrijven en zowel publieke als private entiteiten. Door middel van een onmiddellijke innovatiediagnose zullen gebruikers informatie en begeleiding ontvangen om hun bestuur op het gebied van innovatie te verbeteren. Daarnaast wil het project door het verzamelen van gebruikersgegevens sportinnovatie in heel Europa in kaart brengen.

  Cluster Sports & Technology is de leider van de taken met betrekking tot het in kaart brengen van de huidige innovatiemetingen in Europa en het onderzoeken wat verschillende stakeholders in de sport willen zien in de toekomstige International Sport Innovation Monitor.

  Het project is gestart in december 2023. We houden je op de hoogte van onze vorderingen via onze LinkedIn– en nieuwspagina!

  Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven nietnoodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese
  Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

  Status project

  Start: 1 December 2023

  Lopend

  Meer informatie

  Organisatie: Cluster Sports & Technology
  Contactpersoon: René Wijlens
  Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
  E-mail: info@sportsandtechnology.com

  ↓